Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Kan konkurrensen i byggbranschen bli bättre?

Konkurrensen i byggbranschen är för dålig. Det anser i alla fall regeringen som nu vill tillsätta en utredning för att se vad som kan göras för att förbättra konkurrensen vilket i sin tur, anser regeringen, ska skynda på bostadsbyggandet.

Konkurrensen måste skärpas, bland annat efterfrågas fler utländska aktörer på den svenska byggmarknaden. Dessutom ifrågasätts konkurrensen i stora byggprojekt där man menar att antalet aktörer är för få. Bostadsbyggandet runt om i landet måste snabbas på. Höga kostnader, bland annat åsamkade av höga markpriser samt krångliga byggregler är ett skäl till att det går för långsamt.

Genom ett effektivare byggande skulle kostnaderna kunna reduceras. Sedan början på 1990-talet har de ökat fyra gånger så snabbt som övriga allmänna kostnader enligt regeringen.

Till SR:s Ekonomiekot säger bostadsminister Stefan Attefall att utvecklingen måste brytas och att den accelererande kostnadstakten i bostadsbyggandet retar honom.

Sveriges Byggindustrier håller inte med om bilden. I en kommentar till Ekonomiekot säger man att ”konkurrensen på byggmarknaden fungerar bra på det stora hela”.

Text: Pamela Collin

Källa SR/Ekonomiekot

Publicerad 2014-05-28 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier