Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Ny rapport om kvinnligt ledarskap

Ett företags värderingar samt möjlighet till flexibla arbetstider är styrande när kvinnliga chefer ska välja arbetsgivare. Lönen är inte lika avgörande som för män där också statusfaktorer som titel, löneläge och företagets rykte spelar större roll. Det visar en ny rapport, ”Stjärnkraft”, där 2000 kvinnliga chefer svarat på frågor.

– Men för den skull ska man inte tro att kvinnor inte tycker att lönen har betydelse. Om man vill få kvinnor att stanna på företaget är karriärutveckling viktigt och då spelar lönen stor roll, säger Anna Stenberg, vd och grundare på Women Executive Search som tillsammans med Kairos Future står bakom rapporten.

Kvinnor har alltjämt huvudansvaret för hem och bar,n vilket  sannolikt förklarar att kvinnliga chefer värderar flexibla arbetstider så högt på skalan. Av rapporten framgår att hela 80 procent av de tillfrågade kvinnliga cheferna anser att  de är projektledare i hemmet och den som ser till att saker blir gjorda. Motsvarande siffra för män är 30 procent.

Frågor kring jämställdhet på arbetet visar också att det är ett eftersatt område. På frågan ”Har du någonsin blivit diskriminerad på grund av kön i arbetslivet?” svarar drygt hälften av kvinnorna ja och närmare 40 procent uppger att det har inträffat flera gånger. Att inte bli tagen på allvar och att bli utesluten från inofficiella möten är exempel som omtalas i rapporten. Även trakasserier nämns som exempel.

Men kvinnliga chefer har gott självförtroende och är medvetna om sitt eget värde. Precis som männen siktar de mot toppen. Av de 2 000 kvinnliga cheferna som deltog i undersökningen har 25 procent nått den högsta nivån inom sin organisation. Av den resterande delen har drygt 40 procent ambitionen att nå högst inom sin organisation.

– Det är ett spännande resultat eftersom det slår hål på myten om att kvinnor inte vill bli chefer. Många företag använder ju det som bortförklaring och säger att det inte går att hitta kvinnor som vill bli chefer, säger Anna Stenberg till Tidningen Arbetsliv.

Text: Pamela Collin

Källa: tidningen Arbetsliv samt rapporten Stjärnkraft som går att beställa på:

http://www.kairosfuture.com/se/publikationer/rapporter/stjarnkraft/

 

 

Publicerad 2014-05-26 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier