Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Kalla fakta om andelen kvinnor i byggbranschen

Byggindustrin är en mansdominerad bransch där andelen kvinnor har legat runt 8 procent de senaste tio åren. De tre största byggbolagen Skanska, NCC och Peab har blivit ombedda att bidra med statistik om andelen kvinnor. NCC och Skanska har svarat och gett följande uppgifter:

NCC

Styrelse:4 män och 3 kvinnor.

Koncernledning: 8 män och 4 kvinnor.

Ledningsgrupp: NCC Construction Sweden (största affärsområdet): 6 män och 4 kvinnor.  Totalt 8 procent av cheferna är kvinnor

Skanska

Styrelse: 8 män och 2 kvinnor

Koncernledning: 7 män och 2 kvinnor.

Andel kvinnor på ledande nivåer (projektchef och uppåt): 15 procent.

Andel kvinnor bland distriktschefer (nivån över projektchef): 14 procent.

Byggcheferna

10 procent av antalet medlemmar är kvinnor.

Styrelsen: 7 män och 4 kvinnor.

Målsättningar

Mål på NCC för att öka andelen kvinnor:

  • Minst 40 procent av traineerna ska vara kvinnor. Minst 40 procent av kompetensbyggarna ska vara kvinnor.
  • Ledningsgrupperna ska bestå av minst 30 procent kvinnor.
  • Varje avdelning/enhet ska öka antalet kvinnliga platschefer och projektchefer med tre till fem personer till 2015.

Inom NCC finns ett kvinnligt nätverk med syfte att få fram fler kvinnor till ledande positioner.

Mål på Skanska

  • 2015 minst 40 procent kvinnor bland de nyutexaminerade ingenjörer som rekryteras. (Det uppnås faktiskt redan med marginal.)
  • 2015 andelen kvinnor på ledande nivå ökat med 40 procent jämfört med 2013 då andelen var 16 procent (att m a o gå från 16 procent till 22 procent).

På Skanska finns ett forum för kvinnliga ingenjörer med 400 medlemmar.

Publicerad 2014-05-15 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier