Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Ny ordförande i avdelning Väst – ”Medlemsnyttan måste styra”

– Det handlar om att ringa in konkreta frågor som engagerar i vardagen.

Det säger Pär Rask när han får frågan om vad han vill fokusera på i sin roll som ny ordförande för Avdelning Väst.

– Det är viktigt att ta reda på vad våra medlemmar vill, och koncentrera oss på det. Medlemsnyttan måste vara styrande, förtydligar Pär Rask och tillägger att ledaravtalet och arbetsmiljö är frågor som engagerar många.

På Byggchefernas stämma i september i fjol beslutades att genomföra en enkät för att ta reda på hur medlemmarna tycker att Ledaravtalet fungerar i praktiken. Det är framförallt i vad mån lönesamtalen; vad utfallen blir exempelvis när det gäller övertidsersättning, som kritiken gäller. Resultatet av enkäten har mynnat ut i en motion till Ledarnas kongress som går av stapeln 21-23 maj.

– Vi har levt med Ledaravtalet sedan 1994 och det finns en tröghet i processen som vi måste göra något åt, säger Pär Rask med eftertryck.

Nya idéer för att försöka öka engagemanget

Pär Rask valdes till ny ordförande vid Avdelning Västs årsmöte den 2 april. Till årsmötet kom endast 15 personer av de närmare 3 000 medlemmar som finns i regionen. Utöver sedvanliga årsmöteshandlingar bjöds deltagarna på guidning i det så kallade Älvrummet invid operan – ett forum om hur Göteborgs stad kommer att bebyggas och utvecklas i framtiden. Därefter blev det middag på en thairestaurang med trevligt samkväm.

– Intresset är på tok för litet och vi arbetar för fullt med att försöka kombinera våra möten med aktiviteter som ska locka fler, men det är inte lätt. Vi har dock en hel del idéer på gång till höstens möten i bland annat Uddevalla och Lysekil som vi hoppas ska dra till sig fler medlemmar. Engagemanget måste helt enkelt öka om inte demokratin ska urholkas. Alla måste vara med och påverka, annars händer inget, berättar Pär Rask, och tillägger att han ser på sin roll som ordförande som en förhoppningsvis samlande och inspirerande kraft, men där alla i styrelsen måste hjälpas åt.

Pär Rask nämner Ambassadörsprojektet, där Byggcheferna föreläser på högskolor, som ett utmärkt sätt att locka till sig nya, unga medlemmar som är på väg ut i yrkeslivet.

– Men det handlar också om att rekrytera nya medlemmar ute i verksamheten och där menar jag att vi skulle kunna bli lite mer aktiva med fackliga möten på företagen då vi skulle berätta vad vi arbetar för. Det gäller ju att fånga upp dem som faktiskt behöver oss och visa att vi representerar alla arbetsledare och platschefer.

Pär Rask efterträder Bo Olsson mångårig, ordförande för Avdelning Väst, som nu pensioneras men som har lovat att kvarstå som sekreterare i styrelsen året ut.

– Han har varit en eldsjäl som ger positiv energi och Bosse kommer att fungera som en viktig mentor för mig, säger Pär Rask.

Text: Pamela Collin

För synpunkter om hur vi väst i skall jobba o bedriva medlems nytta, sänd förslag och synpunkter till par.rask@peab.se.

IMG_9765

Pär Rask, ny ordförande

Fakta Pär Rask

Ålder: 44 år

Medlem i Byggcheferna: 1994

Medlem i Avd Västs styrelse: 2010

Nuvarande befattning:Entreprenadingenjör

Tidigare arbete: NCC, Tuve Bygg

Utbildning: ingenjörsutbildning, (80 högskolepoäng), kompletterat med projekteringsledning (60 hp).

Intressen: Familj, skidor, resa

Viktigaste fråga för Byggcheferna att arbeta med just nu: Lönesamtalet för våra medlemmar, övertid, arbetsmiljöfrågor.

Utmaning för byggbranschen: Locka till sig nya medlemmar, jobba med rätt frågor (medlems nytta).

Eldsjälen Bo Olsson

”Det känns bra att bli pensionär”

Den avgående ordföranden i avdelning Väst, Bo Evert Olsson, blev medlem i Byggcheferna redan 1976 och ordförande i Väst 2001, året därefter blev han invald i Byggchefernas centrala styrelse. Till hans hjärtefrågor hör arbetsmiljön.

– Det är ett område vi har ägnat mycket tid åt i Byggcheferna med många bra seminarier. På de stora företagen fungerar det ju hyfsat med en relativt bra bemanning. Men på de mindre behövs det extra resurser och utbildning så att folk ska slippa gå på knäna, säger Bo Olsson bestämt.

En annan viktig fråga som engagerat Bo Olsson är hur man ska upprätthålla intresset hos de valda företrädarna.

– Bekymret idag är att de fackliga kurser man ska gå hos Ledarna innan man är ”certifierad” som företrädare håller en betydligt lägre nivå än de kurser som gavs tidigare. Numera kan man gå en kurs via nätet och så är man utcheckad, men kvaliteten på den kursen håller inte måttet, exempelvis saknas den viktiga dialogen. Så här behövs en ny satsning, säger Bo Olsson.

Vad har dina år som aktiv och förtroendevald i Byggcheferna gett dig personligen?

– Jag har ju fått möjlighet att träffa väldigt många olika människor från hela Sverige och inte minst i region Väst och det har varit mycket berikande. Det har också varit många trevliga medlemsmöten med intressanta och roliga aktiviteter på olika platser.

Bo Olsson drar sig speciellt till minnes ett par händelserika aktiviteter.

– Ja, årsmötet i Göteborg när vi besökte Ostindiefarares varv där de byggde båten 1998 var mycket intressant och i samband med ett annat medlemsmöte besökte vi Knekten i Skaraborg som var helt sanslös att lyssna på!

Om du blickar framåt, vad är det viktigaste för Byggcheferna att arbeta för?

– Det viktigaste blir nog att hålla kvar det som finns vad gäller förmåner. Jag tänker särskilt på semester och arbetstidsförkortning.

För Bo Olssons egen del är arbetstidsförkortning ett reellt faktum. Han har fyllt 65 och är numera pensionär, efter nästan 45 år i branschen. De senaste 32 åren har han arbetat som platschef på Granovabygg AB, som numera är uppköpt och har bytt namn till RCC.

– Det känns bra att bli pensionär efter ett långt yrkesliv. Jag bor bra i centrala Göteborg och nu kan jag ägna ännu mer tid åt mina stora intressen musik och film.

Jag ber Bo Olsson att precisera sitt musikintresse och att välja en favoritfilm och en favoritregissör. När det gäller musik låter han mig förstå att det är rock och independent rock som gäller med ett stort antal konsertbesök varje månad. Under sommarmånaderna handlar det om flera i veckan. Att behöva välja en favoritfilm och en regissör är han mindre road av.

– Det finns så många. Men, okej då, om du insisterar så säger jag Psycho, som jag sett hur många gånger som helst.

Favoritregissören heter följaktligen Alfred Hitchcock, tätt följd av Truffaut.

IMG_8978

Bo Olsson

Text: Pamela Collin

Publicerad 2014-05-13 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier