Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Färsk statistik från SCB – antalet nybyggda lägenheter ökar

Under förra året färdigställdes totalt 29 225 bostadslägenheter i nybyggda hus. Det är en ökning med 12 procent jämfört med 2012 då 25 993 lägenheter färdigställdes.

Antalet färdigställda lägenheter fördelade sig på 8 562 i småhus och 20 663 i flerbostadshus. Antalet färdigställda lägenheter i småhus har minskat med 8 procent jämfört med 2012, medan antalet lägenheter i flerbostadshus ökade med 24 procent.

 

Färdigställda lägenheter i nybyggda hus 1953 – 2013

bc

 

Hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter, men stor skillnad mellan regioner

Ungefär lika många lägenheter upplåtna med bostadsrätt (10 096) som med hyresrätt (10 508) färdigställdes i flerbostadshus under 2013. Fördelningen mellan hyresrätter och bostadsrätter skiljer sig dock mycket mellan olika regioner. I de tre storstadsregionerna var sammanlagt 58 procent av lägenheterna i flerbostadshus upplåtna med bostadsrätt medan motsvarande siffra för övriga riket är 35 procent.

Fler nybyggda studentlägenheter

Under 2013 färdigställdes 845 studentlägenheter. Även om det är en stor ökning mot de senaste åren (2011:134 och 2012: 352 studentlägenheter) så är det bara lite mer än hälften av vad som färdigställdes årligen under perioden 1996 till 2009. Under denna period tillkom i genomsnitt 1495 studentlägenheter per år genom nybyggnad.

Text: Pamela Collin

Källa: SCB

Publicerad 2014-05-09 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier