Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Svensk Försäkring slår ett slag för vita arbeten

För att motverka oseriösa byggentreprenörer utökar Svensk Försäkring sitt samarbete med Skatteverket, Sveriges Byggindustrier och Ekobrottsmyndigheten. Försäkringsbolag och byggentreprenörer i Malmö har inlett ett samarbete för att diskutera projektet Vita arbeten i byggbranschen.

Efter att ha drivit ett pilotprojekt i Kronobergs län under drygt ett år utvidgas nu projektet
till att även omfatta Skåne län. Från och med våren 2014 kommer samtliga byggentreprenörer som anlitas av försäkringsföretagen i Skåne att förhandsgranskas hos Skatteverket. Detta gäller både huvudentreprenörer och underentreprenörer.

– Vi vill att endast seriösa entreprenörer ska anlitas för att åtgärda försäkringsskador. Det finns dessvärre en del oseriösa entreprenörer inom byggbranschen och även inslag av organiserad brottslighet. Försäkringsbranschen vill hjälpa till att sanera så att oärliga entreprenörer försvinner, säger Staffan Moberg jurist och samordnare av projektet på Svensk Försäkring.

Projektet omfattar de försäkringsbolag som anlitar bygg- och saneringsentreprenörer för försäkringsskador som åtgärdas i Skåne län och liksom tidigare även i Kronobergs Län.

– Vi tror att detta kan ha en preventiv effekt. Pilotprojektet i Kronobergs län innebar att skattekontrollen ökade och då uppdagades ett bolag som inte var seriöst och ett som var instabilt. I Skåne är problemen större och fler, där finns en storstadsproblematik med många arbetstagare utan fast bostad, säger Staffan Moberg och fortsätter:

– Försäkringsbranschen vill arbeta med seriösa entreprenörer i alla led och en utökad kontroll gynnar de seriösa aktörerna. Prisdumpning medför oftast slarv med säkerheten och skadorna ökar vilket även drabbar försäkringsbolagen. Och är det riktigt illa saknas försäkringar helt.

– I Skåne blir det en särskild utmaning att hantera det stora inslaget av utländska entreprenörer som arbetar tillfälligt vilket bland annat försvårar kontroll av att skatter betalas korrekt, säger Staffan Moberg.

Text. Pamela Collin

Publicerad 2014-05-05 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier