Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Gemensamma byggstandarder öppnar gränserna

Gemensamma byggstandarder för de nordiska länderna kan bli verklighet. Inom ramen för projektet Nordic Innovation, vars syfte är att öka de nordiska företagens konkurrenskraft och innovationsförmåga, arbetas det med att ta fram gemensamma prioriteringar när det gäller standarder för renoveringar, inomhusmiljöer och nya byggen.  Tanken är att det ska resultera i konkreta åtgärder för byggbranschen.

Projektet sker i samarbete med SIS, som är Sveriges standardiseringsorgan, och dess norska motsvarighet Standards Norway.

– Genom att sätta gemensamma standarder river vi hindren mellan våra länder och på det sättet hjälper vi företag att bli mer effektiva och lönsamma, säger Johan Englund på Nordic Innovation till tidningen Standard Magazine.

Den största utmaningen lär ligga i att bli överens om vilka kriterier som är de mest centrala för en hållbar renovering. Arbette ska resultera i en rapport som ska presenteras för de nordiska näringsministrarna nästa år.

Man skulle förmoda att de nordiska länderna använder liknande standarder, men så är det inte och en gemensam bygglagstiftning saknas.

Tanken är att de förslag som tas fram på områden där det behövs standarder ska kunna tjäna som utgångspunkt för vidare diskussioner om gemensamma standarder i hela Europa. Syftet är att det ska bli enklare för byggföretag att arbeta tillsammans över gränserna.

Text: Pamela Collin

Källa: Swedish Standard Institute

Publicerad 2014-05-02 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier