Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Pulsen på branschen

Om det är någonstans man kan fånga tankar och idéer om och i byggsektorn så är det på Nordbygg. Byggchefernas utsända passade på att kolla läget och ta pulsen på branschen: Vad betyder Nordbygg för dig? Vilken fråga är viktigast just nu? Hur ska branschen bli vitare? Vad ska göras åt machokulturen och hur ska fler kvinnor lockas till byggsektorn? Det är några av de frågor som ställdes till några deltagare och besökare.

Mats Björs, vd VVS-företagen

mats

– Här skapar man kontakter, kollar trender och får impulser. Exempelvis vid Säker Vatten-montern där det händer konkreta saker och där jag får tillfälle att prata med hantverkare. Renovera energismart är ett annat pedagogiskt exempel som jag gillar.

– Den viktigaste frågan är den om att öka mångfalden. Kulturen är alltför homogen i byggbranschen, det behövs fler människor med olika bakgrund. Mångfald handlar om mer än kön.

– Renare byggen får vi genom att bli mer noggranna i upphandlingsprocessen.  Byggherrar och entreprenörer måste ställa hårdare krav. Regler ska följas, som exempelvis ID-06 och närvaroliggare. Man ska inte ta in dem som inte har rent mjöl i påsen. Inom VVS har jag tänkt fokusera på just detta, att få igång ett värdegrundsarbete i dialog med våra medlemmar.

– Jag lyssnade intresserat på byggchefernas seminarium i Almedalen i somras som handlade om just machokulturen i branschen. Jag tror att män i allmänhet inte har insikten om att ett visst förhållningssätt kan kännas fel för kvinnor. Egenuppfattningen om vilka signaler man skickar är helt enkelt för dålig. Man kan inte skylla på bristfällig feedback, man måste själv ta reda på hur man uppfattas, i synnerhet som chef och det finns nog många män som behöver rannsaka sig i det avseendet.

 

Roland Netterlind, vd BEF (Bergsprängnings Entreprenörernas Förening)

roland n

– Jag är född anläggare med bergsprängning som specialitet så det här är väl egentligen ingen mässa för mig. Men det är alltid angeläget att sprida budskap om vikten av att säkerheten ökar i branschen och därför tyckte jag att det var ett bra tillfälle att ställa upp på BI:s seminarium om ökad säkerhet.

– Det viktigaste är att alla parter på alla nivåer tar sitt ansvar för kvalitet och arbetsmiljö på allvar. Först då kan vi få en bra och säker arbetsmiljö.

– Att få bort svartarbeten i branschen kommer att ta tid, men ID-06, personalliggare och liknande åtgärder är en bra början.

– Enda sättet att få fler kvinnor i branschen och att få dem att vilja vara kvar är en förändrad attityd. Och bland bergsprängare är det ovanligt med kvinnor, men en fyra fem stycken finns det faktiskt varav en även är företagsledare.

Fredrik Moback, teknik- och miljöchef, Citybanan (Trafikverket)

– Nordbygg är spännande för den ger tillfälle att se vad som är på gång i branschen. Och den är kontaktskapande.

– Arbetsmiljö och säkerhet står i ensamt majestät när det gäller viktiga frågor. Vi kan inte vara nöjda förrän vi kan sätta en nolla i kolumnen över antalet olyckor. Säkerheten ökar, men utvecklingen går för långsamt. Samarbete mellan byggherren, arbetsgivaren, arbetsmiljösamordnaren och individen är nyckeln. Alla dessa parter behöver ta ännu större ansvar.

Leif Jacobsson (s) och Mats Pertoft (MP) bägge sitter i skatteutskottet och var med i debatten om Rotavdraget som hölls på Nordbygg.

leifmats

– Den viktigaste frågan är hur vi kan öka byggandet och att all nybyggnation byggs på ett klimatsmart sätt. Befintligt byggande måste också klimatanpassas. Här måste vi satsa, att inte vara klimatsmart kommer att kosta mer på sikt. Och Miljöpartiet är för ett rotavdrag, men det ska vara ett miljöanpassat rotavdra., det vill säga bidraget ska kopplas till en grön skatteväxling. Rotavdraget ger fler vita jobb, men det behövs också utvidgade kontroller, säger Mats Pertoft och Leif Jacobsson flikar in att det vore intressant att titta närmare på den danska modellen där kontrollen vid motsvarande bidragskonstruktion sker mer på individnivå.

– När det gäller frågan om att locka fler kvinnor till den här branschen ser det inte så hoppingivande ut i alla fall inte när man ser sig omkring här på mässan. Framtoningen är väldigt macho, säger de bägge politikerna i en mun och tillägger (när det får höra om Byggchefernas machokampanj):

– Det låter jättebra! Det vore något att plocka in bland ungdomarna i gymnasieskolan.  Det ser i alla fall bättre ut i byggbodarna nu för tiden, men det är väl en allmän hygienfaktor, tillägger Leif Jacobsson och så skyndar bägge vidare till dagens omröstning i riksdagen.

Mikael Johansson, förbundsordförande Målareförbundet

– Ordning och reda i branschen när det gäller arbetsmiljö och säkerhet är den i särklass viktigaste frågan. Det handlar om att komma levande hem, och här måste det till krafttag, att de regler som finns faktiskt tillämpas för idag lever vi inte som vi lär.

– En renare bransch får vi bl.a. med hjälp av rotavdraget, det är bra både som stimulanseffekt och mot svartarbete. Inom vårt område har vi kunnat konstatera att rotavdraget har haft en direkt effekt på så sätt att alltfler väljer att gå direkt från anställning till egen företagande. Det har blivit mer seriöst och attraktivt att bli egen företagare med rotavdraget.

– Målareförbundet är faktiskt bäst i klassen i branschen när det handlar om andelen kvinnor. Totalt sett är andelen kvinnor åtta procent kvinnor, men tittar vi på 30 år och yngre stiger andelen till 30 procent. I målarskolans klasser är andelen hela 50 procent så den mest relevanta frågan är hur vi ska få dem att stanna i branschen, och här måste man bli bättre på att välkomna kvinnor. Arbetsmiljön måste också vara sådan att man inte sliter ut sig och det handlar också om basala ting som omklädnings- och lunchrum samt attityden till föräldraskap. Att helt enkelt fokusera på mer mjuka värden.

Emma Ekberg, ingenjör produktcertifiering SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut)

emma ekberg

– Nordbygg ger mig tillfälle att berätta vad SÅ står för och kan erbjuda och jag får tillfälle att kika runt på hos våra kunder.

– Hållbarhet är den viktigaste frågan, både ur energisynpunkt och vid användning av produkter, de ska vara hållbara. Vi kan bidra genom att hela tiden vara med i standardiseringsarbeten och förmedla vår kunskap.

– Fler kvinnor tror jag man kan locka till branschen genom att visa hur omväxlande och spännande den kan vara. I och med att man talar mer och mer om hållbarhet och mänskliga värden kommer också fler kvinnor känna lust att engagera sig. Men jag tycker nog att det är bättre idag än för tio år sedan. Jag har jobbat med byggprodukter i 15 års tid och nästan alla säljare jag har mött har varit män. Själv har jag känt av machokulturen vid några tillfällen, speciellt när jag var ny och yngre. Då hände det att män sa: ’Jag vill tala med din chef, med någon som kan den här produkten’.

Peter Löfgren, utvecklingschef, Sveriges Byggindustrier (BI)

peter l

– Det här är ett sagolikt tillfälle att träffa en massa människor och sprida budskap – ett fönster med brett kontaktnät.

– Sund konkurrens, att utveckla säkerheten och produktionsmetoder är det viktigaste just nu.

– Vi måste ha en effektiv lagstiftning som verkligen fungerar och gäller och omfattar alla, inte bara dem som har kollektivavtal. För att branschen ska bli renare krävs att skatteverket får arbetsgivaruppgifter på individnivå där varje personnummer anges i stället för som nu en klumpsumma. Vi menar ju att utländska företag ska vara registreringspliktiga från dag ett. Det är ett faktum i många andra länder omkring oss, men gäller inte i Sverige och det tycker vi är omodernt och en smula naivt.

– Vi måste titta oss rejält i spegeln och fråga oss varför kvinnor inte väljer byggbranschen i större omfattning. Jag tror faktiskt att det är machokulturen som även får unga män att välja bort byggbranschen i konkurrens med andra branscher som kommit längre när det gäller att inte tillåta vissa beteenden och attityder.

Men har inte BI ett ansvar för att boxbollar, tatuering, slå slägga, och dylika machoaktiviteter dominerar i en av hallarna här på Nordbygg samtidigt som det bjuds på öl intill potenta arbetsredskap? Är det inte sådant som konserverar dessa machoattityder och beteenden?

– Det är pinsamt! Jag ska ta med mig frågan, säger Peter Löfgren och beger sig snabbt till hallen för att inspektera läget.

Text: Pamela Collin

PS Läs gärna Pamelas krönika om mässan!

”Skandinaviens i särklass största bygg- och fastighetsmässa”. Så presenteras Nordbygg 2014. Och det förpliktigar att vara störst. Men att besöka ”norra Europas största mötesplats för bygg, vvs- och fastighetsbranschen” känns inte som om det är 2014. Något är fel. Alla seminarier om säkra byggen, energismart renovering och hållbarhet till trots. Hur har ni tänkt?

Publicerad 2014-04-25 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier