Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Bygga hus – Illustrerad bygglära

Ny bok för byggbranschen

– Det finns gott om böcker som handlar om putsning, murning, trähus och så vidare, men jag saknade en bok som är fristående från producenter och som på en grundläggande nivå tar upp de problem man ställs inför i byggandet, alltifrån metoder för grundläggning till konstruktioner av takfot. Och allt däremellan.

Det säger Bengt Strandberg, AQ Arkitekter, med anledning av att hans bok Bygga hus – illustrerad bygglära lanseras lagom till den stora byggmässan Nordbygg som öppnas den 1 april. Idén till boken föddes när Bengt Strandberg var lärare i byggnadsteknik på Mälardalens högskola då han tyckte det saknades en bra bok i modern byggnadslära.

Boken har närmare 300 fullmatade sidor där siktet är inställt på bra metoder som främjar hållbara, fuktsäkra, energieffektiva och robusta hus.

Bygga hus är inte bara en lärobok för byggutbildningar. Den vänder sig även till fackmän som snabbt behöver slå upp information och uppdatera sina kunskaper. Även andra yrkesgrupper som behöver kunna kommunicera på rätt sätt med byggfolk kan ha nytta av boken.

Boken är faktagranskad av arkitekten Anders Bodin och ett antal specialister från byggbranschen.Förutom inriktningen på det goda byggandet vilar boken på några viktiga grundförutsättningar som ska uppmuntra till nytänkande. En annan viktig förutsättning är att alla ritningar är skalenliga.

–Varje ritningsdetalj är dessutom försedd med kommentarer till varför det ser ut som det gör, säger Bengt Strandberg.

Bengt Strandberg  är arkitekt SAR/MSA, med mångårig erfarenhet som projekterande arkitekt vid AQ Arkitekter och som kontrollansvarig enligt PBL. Han har varit lärare i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola och skriver om arkitektur och byggenskap i Eskilstuna-Kuriren.

Medförfattare/sakkunniga: David Richloow är byggnadsingenjör, arbetar på AQ Arkitekter med byggnadsprojektering och projekteringsledning. Linnéa Hagbjörk är illustratör, arbetar hos AQ Arkitekter med grafisk design, illustration, layout och 3D-visualisering. Frida Ovland är frilansfotograf med arkitektur som inriktning. Ingemar Samuelson civilingenjör, Tekn Dr, Magnus Nordberg civilingenjör, brandingenjör, Leif Rydén akustiker och arkitekt samt Göran Gunnarsson byggnadsingenjör.

Text: Pamela Collin

Publicerad 2014-04-21 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier