Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Inhyrd personal mår sämre

Har du inhyrd personal på din arbetsplats? Eller tillhör du rentav själv de inhyrdas skara? Då mår du enligt den forskning som tagits fram på området sämre än dem som är anställda på vanligt sätt. Det är en rapport från Arbetsmiljöverket som visar att otrygghet bland bemanningspersonal är vanligt och att känna sig otrygg anses vara en arbetsmiljörisk.

Det var först 1993 som det blev tillåtet i Sverige att hyra ut personal i vinstsyfte och idag beräknas det finnas ca 53 000 anställda i denna bransch varav de flesta är unga. Många har utländsk bakgrund.

Studien, som är en sammanställning av 45 vetenskapliga artiklar, är gjord av Tommy Isidorsson vid Göteborgs universitet. Ett tydligt resultat är att bemanningsanställda oroar sig för hur anställningen ska se ut i framtiden. Skillnaderna mot dem med fast anställning är stor när man undersöker hur man upplever faktorer som exempelvis möjligheten att påverka sin situation. Man talar också om avsaknad av möjligheter att fatta beslut och om brist på kontroll.

Det har också visat sig att antalet skador är fler bland bemanningsanställda vilket tros bero på att det är inhyrd personal som får ta över en del av de mest riskfyllda uppgifterna. Att det är så antas bero på att det handlar om många unga människor med mindre arbetslivserfarenhet. Forskningssammanställningen visar dessutom att ansvaret för arbetsmiljön är otydligt mellan uthyrningsföretagen och deras kunder.

– Men studierna i sammanställningen har gjorts i flera olika branscher i olika länder, och antalet studier på området är inte omfattande. Det måste man ta hänsyn till i utvärderingen, säger Tommy Isidorsson.

Vanligt i byggbranschen

Inom byggbranschen har det varit vanligt sedan lång tid tillbaka att använda underentreprenörer med inlånad personal och på senare år även inhyrd personal. Sveriges Byggindustrier (BI)har gett uttryck för att detta är nödvändigt för att klara arbetstoppar och vid speciella byggprojekt. Men man har också sagt att det är viktigt att inhyrd personal och anställda behandlas lika.

Text: Pamela Collin

Källa: Arbetsmiljöverket

 

 

 

Publicerad 2014-03-19 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier