Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Arbetslivet gör fler kvinnor än män sjuka

Hur ser könsskillnaderna egentligen ut när det gäller arbetsmiljön? Svaret på den frågan ska Arbetsmiljöverket titta lite närmare på i en informationssatsning som ska pågå under ett par veckor. Syftet är att öka kunskaperna om hur arbetsmiljön ser ut för kvinnor och män och därmed få ner kvinnors sjuktal inom arbetslivet.

I dagsläget är det fler kvinnor än män som anmäler arbetsrelaterade sjukdomar. På frågan om de haft besvär till följd av arbetet det senaste året svarar 22 procent av kvinnorna ja. Bland männen svarar 17 procent ja.

Under ett par veckor kommer en del av den ordinarie inspektion som Arbetsmiljöverket genomför ägnas en informationssatsning. Tanken är att ta reda på vad det konkret är i arbetsmiljön som gör att kvinnors ohälsa är högre än mäns.

– Arbetsgivarna behöver få mer kunskap om hur personal utsätts för risker i sitt arbete – ofta på helt olika sätt beroende på om det är kvinna eller man. Forskning visar betydelsen av hur arbetet organiseras, säger Mats Ryderheim, projektledare för Kvinnors arbetsmiljö på Arbetsmiljöverket.

Samtalet kommer att handla om frågor såsom:

  • Har kvinnor och män samma möjlighet att påverka och vara delaktiga i frågor som rör arbetsmiljön?
  • Om kvinnor och män har samma befattningar, har de också samma arbetsuppgifter?
  • Finns maskiner som blivit ”könsmärkta” – det vill säga som i huvudsak enbart används av det ena könet?

– Arbetsmiljön är en av våra kärnfrågor och vi välkomnar Arbetsmiljöverkets initiativ. Byggcheferna genomför sedan en tid en kampanj med fokus på den machokultur som råder i byggbranschen. Vi vill få bort en del trista inslag som skrämmer kvinnor och som definitivt påverkar arbetsmiljön för kvinnor på ett mycket negativt sätt, säger Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna.

Text: Pamela Collin

Källa: Arbetsmiljöverket

Publicerad 2014-03-08 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier