Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond: Medel kvar, ansök i år!

– 2013 har varit ett kanonår, det vill säga verksamheten har gått med förlust och i den här typen av organisation är det positivt att gå med förlust, säger Ruben Aronsson, vd för Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, Sbuf.

Intresset har varit stort för att söka medel för olika slags forskningsprojekt. Antalet ansökningar ökade med hela 25 procent 2013.

– Vi är lite ”motkonjunkturella”, så under 2013 har man uppenbarligen haft tid och möjlighet att fundera över vad som kan göras bättre inom byggsektorn och då söker man pengar för att testa olika projekt och idéer. När sen högkonjunkturen tar vid och alla har mer än fullt upp med byggprojekt blir det lugnare på utvecklingsområdet, förklarar Ruben Aronsson.

Under 2013 slutredovisades 91 projekt av tidigare beviljade och 107 nya projekt har fått medel motsvarande ett värde på 60 miljoner kronor.

Effektivare leveranser

Bland de slutredovisade projekten finns exempelvis ett som handlar om att skapa en effektivare varuförsörjning till byggarbetsplatserna.

– Det handlar om att standardisera leveranser från beställare till leverantör, datorerna ska tala samma språk så att man kan följa leveranskedjan digitalt. Byggbranschens standardiseringsorgan inom området e-affärer, Beast, är utförare av projektet och en lång rad företag backar upp det här initiativet. Att få en effektiv hantering på det här området är oerhört viktigt för hur branschen fungerar, betonar Ruben Aronsson.

Ett annat projekt som delvis slutredovisats är Ny teknik för anläggningsbyggande. Det är ett NCC-projekt som handlar om hur man ska kunna kombinera prefabricerade material med platsgjuten betong snabbare, med högre kvalitet och då förhoppningsvis till en lägre kostnad.

Under 2013 beviljade ni medel till drygt 100 nya projekt. Kan du nämna något om ett par av dem?

Ett av projekten, som drivs av Cement- och betonginstitutet, CBI, handlar om hur man ska skydda parkeringsdäck både vid renovering och vid nybyggnation mot den saltiga snömodd som bilarna drar med sig. Betong och salt trivs som bekant inte ihop. Etapp ett är redovisad och nu har vi beviljat medel for etapp två.

– Ett annat nytt projekt handlar om fuktmätning i betong där man räknar och prognostiserar härdning och uttorkning av betong; hur betongen hårdnar och vilken värme som avges. Om betongen inte är tillräckligt torr blir det problem när man lägger på känsliga golvmaterial. Tid är pengar så en ökad kunskap om torkperiodens längd har betydelse, säger Ruben Aronsson.

– Året har börjat bra med många nya projekt, men vi har fortfarande utrymme kvar för nya ansökningar under resten av året, så välkommen att söka, uppmanar Ruben Aronsson.

Nästa tillfälle att söka medel för utvecklingsprojekt hos SBUF är 30 mars och därefter den 15 respektive 18 maj då ansökningar om dels forskningsprojekt, dels utvecklingsprojekt behandlas.

Text: Pamela Collin 

Vem kan söka bidrag?

Anslutna företag kan söka stöd hos SBUF. Du som är verksam i byggandet har säkert synpunkter på hur man kan höja effektiviteten i branschen. Det kan gälla förslag om bättre samverkan mellan dem som medverkar i olika led av byggprocessen – eller också idéer om insatser direkt i produktionen. Ytterst handlar det om att bli bättre på att möta kundernas krav och förväntningar. Kundnytta, produktivitet, kvalitet och miljö är några viktiga nyckelord.

Fakta  SBUF

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, bildades 1983 och är byggbranschens egen organisation för forskning och utveckling med närmare 5000 anslutna företag i Sverige. Bakom SBUF står Sveriges Byggindustrier, VVS Företagen, Ledarna, SEKO, och Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Styrelsen och dess utskott består av företrädare för SBUF:s medlemmar och det är SBUF: s styrelse som fattar beslut om projektbidrag.

 

Publicerad 2014-03-05 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier