Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Vattensäkra badrum

Från Nordbyggmässan

Att skruva upp en hylla i duschen eller montera ett handtag i badrumsväggen kan få ödesdigra konsekvenser. Vattenskadorna i Sveriges fastigheter uppgår till ca tio miljarder kronor om året.

Många av dessa skador hade kunnat undvikas om bara montaget hade gjorts korrekt och enligt gällande branschföreskrifter. Branschorganisationen Säker Vatten AB har till uppgift att bl.a. sprida kunskap och information om hur VVS-installationer ska utföras fackmässigt. Och det arbetet pågår för fullt. Nu närmast på Nordbygg, Nordens största byggmässa, som går av stapeln i Älvsjö 1-4 april i år.

– På mässan 2012 lanserade vi tillsammans med bygg- och försäkringsbolagen den nya våtrumsväggen som har visat sig vara ett lyckokast för hela byggbranschen. På årets Nordbygg följer vi därför upp med lansering av en variant av våtrumsvägg som är avsedd för ytterväggar. Dessutom har projektet vidareutvecklats till att även omfatta andra delar i ett badrum som t.ex. hur ett golv och rörgenomföringar ska utföras för att stå emot fukt och ändå uppfylla krav på tillgänglighet, säger Thomas Helmerson, vd Säker Vatten.

Ny våtrumsvägg

Den nya våtrumsväggen har utvecklats av Säker Vatten i samarbete med försäkringsbolag, småhustillverkare och ledande byggföretag med stöd från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF. Konstruktionen har testats på SP, Sveriges Forskningsinstitut i Borås. På årets mässa kommer också många olika intressenter i byggbranschen att vara med i Säker Vatten-lanseringen under rubriken ”Bygg Badrummet Rätt” där rubriken anspelar på BBR (Boverkets byggregler). Även Byggcheferna medverkar i år.

– Tanken är att vi kommer att ha en monter som visar ett badrum med en ”sågad” badrumsvägg, alltså den nya våtrumsväggen i genomskärning där man kan se hur den är uppbyggd. I anslutning till montern kommer vi att köra utbildningspass för byggchefer och övriga intresserade där vi med hjälp av BIM/3D kommer att informera och beskriva vad vi kommit fram till och hur det fungerar, berättar Thomas Helmerson.

Vad vill ni uppnå?

– Eftersom vi har ett utbildnings- och auktorisationsansvar av VVS-företagen känns det oerhört viktigt att vi också är med och tar ansvar för att de får förutsättningar att göra jobbet på rätt sätt. Men det krävs också att samarbetet och informationen mellan olika intressenter på byggena fungerar och för att lyckas med det är Byggcheferna en viktig spelare som med sitt kontaktnät kan nå ut till dem som har samordningsansvaret där ute i verkligheten, betonar Thomas Helmerson.

Slutmålet är att få en långsiktigt hållbar konstruktion, badrumsväggar som fungerar att skruva i utan att man riskerar vattenskador. Men inte bara det. Även golv i badrum måste läggas så att kraven på tillgänglighet och fall fungerar ihop.

Hjälpmedelsinstitutet, som har regeringens uppdrag att utreda äldres boende, menar att den nya våtrumsväggen är en av förutsättningarna för teknisk utveckling eftersom alltmer kommer att skruvas fast i hjälpmedelssyfte.

– Man kan leva med att en fastklistrad tvålkopp lossnar, men på ålderns höst handlar det om att man måste skruva och borra fast hjälpmedel för att kunna bo kvar och det ställer krav på särskilda installationer, poängterar Thomas Helmerson.

Fakta Säker vatten AB

Har till uppgift att utveckla, förvalta och marknadsföra branschreglerna, auktorisera och kontrollera VVS-företag samt att utfärda branschlegitimationer.

1 600 VVS-företag/byggföretag med VVS-avdelning är medlemmar av Sveriges totalt ca 3 000. Utfärdar branschlegitimation som gäller i fem år. Har sedan 2005 genomfört utbildning av 1200 personer i Boverkets regler och 22 000 i VVS specifika branschregler.

Grundades 2005 på initiativ av Thomas Helmerson, vd, och Rolf Kling, teknisk chef på VVS Företagen, med stöd från VVS-branschens installatörer, leverantörer, försäkringsbranschen och myndigheter.

Syfte: Höja statusen på VVS-yrket/branschen och skapa bättre förutsättningar för VVS att vara med i byggprocessen och att ta tillvara kompetensen.

Text: Pamela Collin

Publicerad 2014-02-07 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier