Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Kvalitet sporrar

Har ditt företag fått den prestigefyllda utmärkelsen Svensk kvalitet någon gång? Eller har ni inte sökt? I år får HSB Östergötland utmärkelsen för andra gången. Låt dig inspireras!

Engagerade medarbetare, lyhördhet mot kunder, en god struktur samt en kontinuerlig uppföljning av resultat är några av framgångsfaktorerna till att HSB nu får utmärkelsen Svensk Kvalitet för andra gången.

Utmärkelsen är ett sätt att lyfta fram företag som bedöms vara föredömen när det gäller en kundorienterad utveckling. De företag som ansöker blir grundligt och detaljerat granskade och måste visa att det arbete som bedrivs innehåller en systematisk strävan att ständigt bli bättre. Man måste också visa hur man arbetar med kvalitet i arbetsprocesserna på ett rent konkret sätt.

HSB Östergötland fick utmärkelsen Svensk Kvalitet första gången 2009. Därefter måste man vänta några år innan man får möjlighet att ansöka igen. Det är en viktig grundprincip för att företag inte ska kunna leva på gamla meriter. Ytterst få företag har fått utmärkelsen två gånger.

–  När vi nu får utmärkelsen igen är det ett fantastiskt kvitto på vår fortsatta kvalitetssträvan och visar att vi verkligen arbetar med ständiga förbättringar i fokus, säger HSB Östergötlands vd  Peter Lindgren.

Svensk kvalitet delas ut av Konung Carl XV Gustav vid en ceremoni i april.

Text: Pamela Collin

HSB Östergötland har kontor i Linköping, Motala, Mjölby, Hallsberg och har 150 bostadsrättsföreningar och 15 000 individuella medlemmar. HSB ägs avm edlemmarna. SIQ, Institutet för kvalitetsutveckling, är en icke vinstdrivande stiftelse Huvudmän är svenska staten, via Tillväxtverket, samt medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling.

 

 

Publicerad 2014-02-04 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier