Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Nya EU-regler gör det enklare för småföretag att konkurrera

Enligt det förslag som finns på nya EU-regler – och där en slutgiltig omröstning sannolikt kommer att äga rum i början av nästa år – kommer kommuner och myndigheter kunna ge kontrakt till det företag som har det ”mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet”. Därmed ska dagens tvång om att anta det bud som har lägst pris inte längre gälla. Lägsta pris ska alltså inte längre vara det främsta kriteriet. Det betyder att kommuner och myndigheter nu även kan väga in och ställa krav på t.ex. miljö och sociala villkor.

De nya reglerna hoppas man ska leda till att det ska bli lättare för småföretag att kunna konkurrera om offentliga jobb i hela EU, vilket även kommer påverka företag som är verksamma i byggbranschen. De t innebär också att områdena för offentlig upphandling blir fler, som att även omfatta t.ex. infrastruktur (hamnar, energi etc.).

Med de nya reglerna följer också en hårdare kontroll med syfte att reducera riskerna för vänskapskorruption. För att klara detta ska varje EU-land inrätta en myndighet som ska övervaka den offentliga upphandlingen. När de nya EU-direktiven trätt i kraft har medlemsländerna två år på sig att införliva dem med landets egen lagstiftning.

Företaget PMP Marknadskonsult har undersökt hur landets kommuner ser på LOU (Lagen om offentlig upphandling) och resultatet visar bl.a. att 32 procent, av de 206 kommuner som deltog i undersökningen, ansåg att de sällan eller aldrig lyckas få fram de leverantörer som ger störst värde för pengarna. PMP har även undersökt hur de största börsbolagen förhåller sig till LOU. Där menar åtta av tio att kommunerna ändå kan kringgå LOU om de vill.

Text: Pamela Collin

Källa PMP Marknadskonsult/Dagens Nyheter

Publicerad 2014-01-23 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier