Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Arbetsmiljöverket: byggbranschen har blivit lite bättre

Ny rapport från Arbetsmiljöverket

Det är för många företag som inte lever upp till det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Rutiner finns på papperet, men brister i den dagliga praktiska tillämpningen. Det är också dåligt med de förutsättningar som chefer får för att de ska kunna styra verksamheten mot säkrare arbetsplatser.

Det framgår av en kunskapssammanställning som Arbetsmiljöverket beställt om det förebyggande arbetsmiljöarbete som krävs för att anställda inte ska utsättas för risker i sitt arbete. Sammanställningen är gjord av forskare vid Luleå tekniska universitet och Mälardalens högskola.

– En av slutsatserna är att det idag finns dokumenterade rutiner för arbetsmiljöarbetet på många arbetsplatser. Men ledningen delegerar ned arbetet och ger inte sina chefer pengar, befogenhet och kunnande för att åtgärda och följa upp risker, säger Kaj Frick, en av forskarna bakom kunskapssammanställningen.

Konflikt med krav på lönsamhet och effektivitet

Enligt rapporten visar byggsektorn en del positiva tecken på att den har förbättrat sitt förebyggande arbete de senaste åren. Men rutiner följs ändå i för liten utsträckning, speciellt i små byggföretag. Och när det gäller underentreprenörer följer de inte alltid säkerhetsregler, de deltar sällan i skyddsronder och åtgärdar inte alltid de risker som upptäckts.

Vidare konstaterar forskarna att arbetsmiljöarbetet alltför ofta uppfattas stå i konflikt med lönsamhet och effektivitet. Ett sätt att motverka detta skulle vara att man tydligt visar i resultaträkningen vad det förebyggande arbetet betyder för ett företag.

– Ett första steg är att kostnader för sjukfrånvaro och personalomsättning blir synliga för ledningen. Då borde incitamentet för åtgärder bli uppenbart, säger Ulf Johansson, den andra av forskarna.

Arbetsmiljöverket har en treårig satsning på det förebyggande arbetsmiljöarbetet genom möten och workshops med bland andra småföretag. Inspektioner kommer genomgående att ha det förebyggande arbetet som tema.

– Rapporten bekräftar att vår satsning ligger rätt i tiden. Vi kommer även att fortsätta stärka arbetsmiljöarbetet som rör organisationen i företag och påverkar den psykosociala arbetsmiljön, säger Ulf Strandberg, sakkunnig på förebyggande arbete på Arbetsmiljöverket.

Text: Pamela Collin

Källa: Arbetsmiljöverket, rapport: Systematiskt arbetsmiljöarbete

 

Publicerad 2014-01-17 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier