Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Hinder i byggsektorn skapar dålig konkurrens

Konkurrensverkets nya rapport

Hinder för en fungerande konkurrens måste bort. Det slår Konkurrensverket fast i en rapport som överlämnades till regeringen igår.

Det är en rad åtgärder som Konkurrensverket lyfter fram för att förbättra och stärka konkurrensen på olika områden.

– Det är konsumenterna som drabbas när konkurrensen inte fungerar ordentligt. Därför är det viktigt att undanröja konkurrenshinder och släppa fram företag med skaparkraft och friska idéer, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket har i tidigare rapporter konstaterat att konkurrensen är svag i byggsektorn och domineras av ett fåtal jättar. Och det finns andra undersökningar som visar att tre byggbolag ligger i topp bland de företag som är störst på den offentliga marknaden: Skanska, NCC och Peab. Om offentliga byggprojekt inte får tillräckligt många anbud påverkas kostnaderna för byggprojekten så att de blir dyrare än vad det skulle kunna vara.

Konkurrensverket föreslår nu i sin rapport att det ställs krav på offentliga aktörer att särredovisa den verksamhet som är konkurrensutsatt.

– Offentlig särredovisning av den konkurrensutsatta verksamheten gör att spelreglerna för marknadens aktörer blir tydligare. Samtidigt blir det möjligt för såväl de offentliga aktörerna som allmänheten att förvissa sig om att skattepengar inte används för att snedvrida konkurrensen och missgynna privata konkurrenter, säger Dan Sjöblom.

I Konkurrensverkets rapport konstateras att det byggs för få bostäder i Sverige och att underskottet bidrar till höga boendepriser. För att främja konkurrensen inom byggsektorn och göra processen snabbare vid nybyggnation av bostäder föreslås en rad åtgärder som bland annat rör anbudsförfarandet samt förändrade regler vad gäller plan- och bygglovsärenden. Där föreslås en rad radikala åtgärder i syfte att snabba upp och förenkla procedurer i planprocessen. Vidare föreslås en tydligare statlig reglering av den kommunala marktilldelningsprocessen, att anbudsförfarande bör vara den vanligaste formen för markanvisningar och att marköverlåtelsen bör ske tidigare i processen.

Text: Pamela Collin

Källa: Konkurrensen i Sverige, Rapport 2013:10

Publicerad 2013-12-18 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier