Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Förbättra arbetsplatsen med Säkerhetsvisaren

Att arbeta utan rätt skyddsutrustning är vanligt inom byggbranschen enligt en undersökning från Prevent.  I samband med undersökningen lanserar fack- och arbetsgivarorganisationerna Säkerhetsvisaren, ett webbaserat verktyg för att kartlägga säkerhetskulturen på en arbetsplats.

Enligt en ny undersökning från Prevent har säkerhetsrisker på jobbet bidragit till att var femte anställd inom bygg-, trä- och möbelindustrin har känt oro på jobbet och majoriteten har arbetat utan skydd under det senaste året. 40 procent anser att de inte har fått tillräckligt god utbildning och handledning i att jobba säkert. 4000 personer inom branschen har deltagit i studien som också visar att utbildning är skillnaden mellan god och mindre god säkerhetsmedvetenhet.

Säkerhetsvisaren är ett verktyg i form av en webbenkät som hjälper dig som chef att komma till rätta med säkerhetsbrister på din arbetsplats. Enkäten kan du som chef enkelt skicka ut och den besvaras anonymt av de anställda. Det går även att göra enkäten enskilt.

Säkerhetsvisaren ger råd som är anpassade utifrån resultatet av enkäten. Resultatet är också tänkt att fungera som ett diskussionsunderlag där ni i arbetslaget kan diskutera vilka åtgärder som är lämpligast.

– Många företag bedriver idag ett bra arbetsmiljöarbete och kan se effekter av det i form av ökad säkerhet. Vår undersökning tyder på att konkreta satsningar där både chefer och anställda involveras och tar ansvar ger resultat, säger Britt- Marie Larsson på Prevent.

Länk: http://www.prevent.se/sv/Sakerhetsvisaren/

Säkerhetsvisaren mobil

Publicerad 2013-11-29 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier