Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Unga byggchefer besöker högskolor

På ena sidan kommunen som ska bygga en ny förskola. På motsatta sidan entreprenören med tillverkning i Polen. En dialog utspinner sig där entreprenören erbjuder prisvärda betongelement. Men inte bara det, utan ett besök till fabriken i Polen med tillägget: ”Självklart står vi för hela resan.” 

Scenen är Campus Helsingborg (tillhör Lunds universitet/Tekniska högskola). Publiken består av ett 50-tal blivande byggnadsingenjörer och rollerna spelas av Byggchefernas ambassadörer: Anders Oscarsson, till vardags platschef på Granova Bygg, och Azra Kadribasic projektledare/fastighetsutvecklare på Development Partner.

Rollspelet följdes av ett antal frågor till studenterna: När blev det en muta? Borde han följa med? Kände han sig tvungen att handla upp från just den här entreprenören?

Bra diskussioner och funderingar

– Det blev mycket bra diskussioner, motfrågor och funderingar från studenterna, så det var ett engagerat gäng. Ambassadörsprogrammet, där sådana här besök på högskolor ingår, ger möjlighet att lyfta blicken och det är ett viktigt forum där unga byggchefer kan ta upp även besvärliga frågor i branschen, betonar Azra Kadribasic, 36 år och med 11 år i branschen, bl.a. som arbetsledare och projektingenjör på Skanska.

–  Jag vet själv hur lite utrymme det fanns att tala om verkligheten under studietiden. Etikfrågor ställs man inför varje dag när man kommer ut, och det har man inte en aning om när man pluggar, fortsätter Byggchefsambassadören Azra Kadribasic.

Azra-Kadribasic

Byggchefernas ambassadörer berättar

Besöket på Campus Helsingborg genomfördes under två dagar i september. Första dagen föreläste ledarskapskonsulten Anders Lindh. Han lät studenterna göra ett personlighetstest som låg till grund för vidare diskussion kring profilens betydelse för ledarskapet. Två av Byggchefernas ambassadörer Hampus Levén Svensson, Anjo Bygg och Liana Georgiu, NCC, fanns på plats och fungerade som bollplank till Anders Lindh och delade med sig av sina erfarenheter och upplevelser av att vara ung ledare i byggbranschen.

– Målsättningen med dessa besök på olika högskolor är att ge studenterna ett helhetsperspektiv där teori varvas med praktiska exempel från byggbranschen. Med ämnet Etik och moral, som alltså stod på programmet den andra föreläsningsdagen, vill vi öka medvetenheten hos studenterna om de problem som de med all säkerhet kommer att stöta på när de är flygfärdiga, säger Anne Stampe, ansvarig för Byggchefernas ambassadörsprogram.

I programmet framöver finns ett antal liknande aktiviteter inbokade på högskolor i bl.a. Växjö, Borlänge och Malmö. Dessutom kommer ambassadörerna att delta vid arbetsmarknadsdagar och liknande arrangemang.

Text: Pamela Collin

Publicerad 2013-11-24 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier