Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

”Risk att bli utnyttjad när man är helt grön”

Ett viktigt arbete för Byggcheferna är att besöka högskolor och universitet. Målsättningen är att ge studenterna ett helhetsperspektiv, där teori varvas med praktiska exempel från byggbranschen. 

– Byggchefernas besök med föreläsningar, som är obligatoriska och har hög närvaro, bryter den ”vanliga” undervisningen på ett positivt sätt. Det ökar engage-manget bland våra studenter och kopplingen till verkligheten är mycket givande. Det säger Radhlinah Aulin, lektor vid Lunds Tekniska Högskola/Campus Helsingborg.

Edmon-Moussally-och-Mona-Granbom

Bra att få veta vad Byggcheferna står för

Mona Granbom, 23 år, studerar tredje året till högskoleingenjör med inriktningen byggteknik med arkitektur vid Campus Helsingborg. Hon bor i Malmö och är ktiv i studentkåren på fritiden.

– Eftersom jag har gått ledarskapsutbildningar tidigare anser jag att det var en bra föreläsning som tog upp det viktiga, om än på ytan, men jag hade gärna sett lite mer gruppdynamik. Vi arbetar i grupp under hela hösten och ur ledarsynpunkt är det viktigt med förståelse för gruppdynamik. Många av oss kommer att arbeta som ledare i framtiden och jag tyckte båda dagarna var intressanta med spännande föreläsningar och diskussioner. Det var också bra att få veta vad Byggcheferna står för eftersom vi inte kommit i kontakt med dem tidigare. Jag tycker att det är viktigt att vi som studenter får träffa personer som har en förankring i verkligheten. Därför var det bra att ambassadörerna också har varit studerande och nu är verksamma i branschen. Det skapar trovärdighet. Att få lära sig mer om mutor och svartarbete är viktigt inför steget ut i verkligheten, då det tydligen är vanligt att det förekommer i vår bransch.

Viktigt att få en inblick om hur det fungerar ute i verkligheten

Edmon Moussally, 23 år, studerar tredje året till högskoleingenjör på linjen byggteknik och arkitektur vid Campus Helsingborg. Aktiv i studentkåren (ansvarig för företagsarrangemang). Ursprungligen från Norrköping, men gillar Helsingborg och skulle gärna arbeta där.

– De här föreläsningsdagarna var verkligen givande. Vi fick en bra inblick i hur det fungerar ute i verkligheten. Just den kontakten är bristfällig i vår utbildning. Vi kunde även relatera till det projektarbete vi håller på med just nu där vi under hela hösten ska projektera ett husbygge. Personlighetstestet vi fick göra första dagen var jätteintressant, det gav en bra indikation på vad för slags typer vi är. Och de roller vi blev ”tilldelade” via testet stämde så himla bra med verkligheten. Det var mitt i prick, så alla skrattade igenkännande. Etik- och moraldelen var verkligen matnyttig och bra att det kom sista året när man håller på att söka arbete. Man fick klart för sig att det finns en risk för att man kan bli utnyttjad när man är helt grön. Jag har ett önskemål: eftersom man oftast väljer det fackförbund man ska tillhöra redan de första veckorna efter terminsstarten skulle det varit bra om Byggcheferna hade presenterat sig tidigare, för nu när man vet mer känns Byggcheferna som det naturliga valet för den som studerar till byggnadsingenjör.

I programmet framöver finns ett antal liknande aktiviteter inbokade på högskolor i bl.a. Växjö, Borlänge och Malmö. Dessutom kommer ambassadörerna att delta vid arbetsmarknadsdagar och liknande arrangemang.

Text: Pamela Collin

Publicerad 2013-11-24 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier