Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

9 av 10 kvinnor i byggbranschen upplever den ojämlik

Ett par av de viktigaste frågorna vi på Byggcheferna jobbar med är mångfald och jämställdhet. Alla ska mottas på och ha samma förutsättningar att trivas och utvecklas i branschen. I en enkät vi nyligen gjort bland 800 kvinnor i byggbranschen, visar det sig dock att vi har långt kvar innan det är ett faktum på alla arbetsplatser. Siffrorna visar att många upplever en kultur som motverkar mångfald och jämställdhet. En förlegad kultur, som i vissa fall leder till ett kompetensbortfall, då människor väljer att lämna branschen på grund av dessa anledningar.

Enkäten visar bland annat:

  • Sex av tio anser att det sker ett betydande kompetensbortfall på grund av upplevd grabbighet och machokultur inom byggbranschen (64%)
  • En tredjedel känner till en eller flera som lämnat branschen på grund av upplevd grabbighet och machokultur (33%)
  • En majoritet av respondenterna anger att det inte är bara kvinnor som lämnar branschen på grund av detta.
  • En av fem av de kvinnor som fortfarande arbetar i byggbranschen har övervägt att lämna den på grund av detta (18%)

Det här är givetvis inte acceptabelt. Vi är medvetna om att det tas många initiativ och redan görs mycket för att motverka utvecklingen, men siffrorna visar att det inte är tillräckligt. Nu krävs det att hela byggbranschen engagerar sig gemensamt i arbetet med att motverka denna utveckling och komma tillrätta med problemen. Vi på Byggcheferna kommer att driva arbetet.

Den 2 november sändes ett reportage i Rapport/Aktuellt som belyser problemen och sifforna i undersökningen. Se reportaget här.

Publicerad 2013-11-02 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier