Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Så fungerar Byggcheferna

Byggcheferna är en av 18 branschföreningar inom Ledarna. Som medlem i Ledarna kan du välja vilken förening du vill ingå i. Byggcheferna är för personer med ledande befattningar inom samhällsbyggnadssektorn.

I dag har Byggcheferna cirka 17 000 medlemmar. Föreningen är indelad i sju lokala avdelningar: Öst, Väst, Mellan, Norra Norrland, Skåne/Blekinge, Småland/Halland samt Gävle/Dala/Sundsvall. Varje avdelning har en egen styrelse. Om du vill kontakta eller engagera dig i din lokala förening kan du mejla respektive ordförande via länkarna.

 

Viktiga delar av föreningens demokrati:

Byggchefernas stämma. Föreningens högsta beslutande organ. Arrangeras vart fjärde år. Här utses styrelse för kommande mandatperiod samt ombud till Ledarnas kongress. Alla medlemmar i föreningen får lämna förslag (motioner) till stämman. Information om stämman, valberedning och hur man lämnar förslag meddelas via e-post och hemsida. I avdelningarna utses ombud till stämman. Den senaste stämman anordnades 2017. På vår sajt hittar du handlingarna inför stämman och mötesprotokollet. Inför nästa stämma, i september 2021, kan du som medlem skicka in förslag.

Ledarnas kongress. Ledarnas högsta beslutande organ. Arrangeras vartannat år. Här samlas förtroendevalda från förbundets samtliga branschföreningar. Varje förening får utse ett ombud för varje påbörjat tusental medlemmar i sin förening.

Valberedningen. Utses på Byggchefernas stämma. Valberedningen har i uppdrag att inför nästkommande stämma föreslå kandidater till styrelsen.

Stadgar. Här kan du läsa de stadgar som Byggcheferna har fastslagit.

Verksamhetsberättelser och bokslut. Sammanställs och publiceras årligen på byggcheferna.se, för att du som medlem ska ha full insyn i Byggcheferna. Här kan du läsa dem:

Verksamhetsberättelse och bokslut 2013
Verksamhetsberättelse och bokslut 2014
Verksamhetsberättelse och bokslut 2015
Verksamhetsberättelse och bokslut 2016
Verksamhetsberättelse och bokslut 2017
Verksamhetsberättelse och bokslut 2018
Verksamhetsberättelse och bokslut 2019
Verksamhetsberättelse och bokslut 2020

Följ oss på
sociala medier