Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt
Framgång och bakslag i Ledarnas nya avtal

Från januari till juni förhandlade Ledarna om nya tjänstemannaavtal.
Längs vägen fanns skäl att fira – men även beslut att beklaga.
Den byggnära sektorn brydde sig inte om att lyfta fram de branschspecifika frågorna, säger Irena Franzén på Ledarna. Det är ett stort misslyckande från arbetsgivarhåll.

I april skrev Byggcheferna om Ledarnas nya tjänstemannaavtal med Sveriges Byggindustrier. Det var resultatet av en mycket lyckad förhandling. Irena Franzén, Ledarnas bransch- och avtalsansvariga, beskriver det som positivt för byggsektorns framtid.

– Genom att bejaka våra yrkanden har Sveriges Byggindustrier visat att de vill satsa på våra frågor om chefers arbetsmiljö och villkor, säger hon. Jag tror att det är ett smart drag. Hur ska de annars få de in de största talangerna till den här branschen?

Sedan dess har förhandlingarna fortsatt med flera andra organisationer. Totalt har elva avtal slutits under perioden. Irena Franzén kan konstatera att hon är nöjd med samtliga utom de sex avtalen inom byggnära sektor: Elektriska Installatörsorganisationen, VVS Företagen, Glasbranschföreningen, Måleriföretagen i Sverige, Plåt & Ventföretagen samt Maskinentreprenörerna.

– Där har vi tidigare haft ett jättebra samarbete och jobbat med våra framtidsfrågor. Den här gången kom samtliga tjänstemannaorganisationer ut med väldigt lite. Det enda vi fick igenom är ytterligare avsättningar till flexpension och några förändringar som egentligen inte är branschspecifika. Jag beklagade det här i min avtalsinformation till våra medlemmar. Jag har aldrig varit med om ett så magert resultat.

– Det kommer att bli jättekonstigt när Sveriges Byggindustrier och andra arbetsgivarorganisationer jobbar med hållbara chefer, bättre tillämpning av Ledaravtalet och andra ledarskapsfrågor, fortsätter Irena Franzén. Att inte göra det under kommande tre år är ett val som de här arbetsgivarorganisationerna har gjort. Där tycker jag att de självkritiskt borde fundera på vad de vill. Om de inte jobbar med de utmaningar som finns kommer inte de bästa personerna att söka sig till deras branscher.

Ytterligare avsättningar till flexpension blev resultatet även i förhandlingarna med Almegafamiljens Järnvägsinfrastruktur och Fastighetsarbetsgivarna, vilket var en framgång för Ledarnas medlemmar i de båda avtalsområdena.

 

Har du frågor om avtalen? Välkommen att kontakta Ledarnas chefsrådgivning på 0200-87 11 11, eller mejla Irena Franzén på irena.franzen@ledarna.se. Respektive avtal kan du läsa i helhet här

 

Hur många utrikesfödda kvinnor jobbar som installatörer?
Genom ett samarbete med Arbetsförmedlingen vill Installatörsföretagen höja antalet.
– Vår bransch måste spegla befolkningen, säger Pär Lundström, organisationens expert på yrkesutbildningar.

Installatörsföretagen är en serviceorganisation med 3 500 medlemsföretag inom VVS och elteknik. Sedan i mars ingår den i styrgruppen för Sverige bygger nytt, ett projekt med bas i Stockholmsregionen. Det leds av Arbetsförmedlingen, stöds av Europeiska socialfonden och vill berika bygg- och installationsbranschen med fler nyanlända och utrikesfödda. I denna målgrupp kommer kvinnor att ha förtur.

– Vi är i ett läge där bygg- och installationsbranschens två största arbetskraftsreserver finns bland de relativt nyanlända och bland kvinnor, säger Pär Lundström från Installatörsföretagen. Det är fortfarande alldeles för få kvinnor som jobbar i branschen, samtidigt som vi behöver få in betydligt fler med annan kulturell bakgrund. Då gäller det att bygga nya modeller och strukturer för hur de ska komma in på arbetsmarknaden.

 


Pär Lundström från Installatörsföretagen betonar vikten av att öppna nya rekryteringsvägar. 

 

Ambitionen för Sverige bygger nytt är att placera 900 projektdeltagare inom byggsektorn. I projektet ingår även Solna stad, Spånga Tensta stadsdelsförvaltning, Byggnads, Sveriges Byggindustrier/BYN och Stockholms arbetsmarknadsförvaltning.

– Väldigt mycket handlar om att jobba med attityder och försöka forma en gemensam bild av hur verkligheten ser ut, säger Pär Lundström. Byggbranschen har ett skriande rekryteringsbehov. Då måste vi öppna nya rekryteringsvägar och förändra bilden av invanda sanningar.

Projektet startade i höstas, ska börja genomföras under sommaren och är tänkt att pågå till och med 2019.

– Vår bransch måste spegla befolkningen, säger Pär Lundström. En ganska stor del av Sveriges invånare kommer från arabländer, Afrika eller andra delar av världen. Om vi kan ha installatörer som både är förtrogna med andra kulturer och kan språken, då kan vi helt enkelt göra bättre affärer. Det är ett känt faktum att arbetsgrupper som har en stor mångfald av erfarenheter på sikt blir mer lönsamma.

 

Byggcheferna kommer även i år att finnas på plats under Almedalsveckan. Syftet är att verka för en förändrad och förbättrad byggbransch – bland annat med hjälp av den hyllade Samtalssoffan. 

På Almedalsveckan står Byggcheferna för flera aktiviteter. På onsdagen arrangerar vi seminariet ”Lika barn leka sämst – vad kan branscher med ojämn könsfördelning lära av varandra?”, tillsammans med Byggnads och vår kampanj Stoppa machokulturen. Där samlas representanter från flera branscher för att utbyta erfarenheter och idéer, med förhoppningen att hitta vägar framåt när det gäller bristande jämställdhet och arbetskulturer. I panelen ingår också jämställdhetsminister Åsa Regnér. Seminariet kommer att sändas live på vår Facebooksida. Läs mer om seminariet och paneldeltagarna på www.stoppamachokulturen.nu/almedalen.

Dessutom erbjuds Almedalsbesökarna en ny chans att sitta i Samtalssoffan, som blev en stor succé i fjol. I år kommer soffan med nytt utseende och flera andra nyheter –  inklusive möjligheten att få en gratis podcast producerad för samtliga aktörer som bokar in sig under Almedalsveckan. Samtidigt behåller soffan sina hjul för att kunna förflytta sig i Almedalen. Den har även i år ett gps-chip, så att man på en karta kan se exakt var den befinner sig. Soffan själv är också gärna med i diskussionerna och kommunicerar genom konton på bland annat Twitter, Facebook och Instagram.

Soffan kommer att vara bokningsbar mellan klockan 09.00 och 16.00 från måndag till torsdag vecka 27, då aktörer kan boka in 30 minuter i taget. Givetvis är det fritt fram för er medlemmar att boka en tid i soffan om ni vill det. Bokningen av soffa sker på www.stoppamachokulturen.nu/almedalen.

Vidare kommer representanter från Byggchefernas styrelse att medverka i paneldebatter och diskussioner om bland annat kompetensförsörjning inom byggbranschen, jämlikhetsfrågor och andra arbetslivsrelaterade frågor.

Kontakt för vidare information:
Lars Bergqvist (Byggchefernas ordförande), 070-534 95 38

 

Män är fortfarande mindre föräldralediga än kvinnor.
Kanske för att det ses som ett hinder i karriären – när det i stället kan beskrivas som en utvecklingsmöjlighet.
– För mig är pappaledighet en merit, säger HR-specialisten Pär Ottosson.

Varje år publicerar Ledarna en jämställdhetsbarometer. Årets version, med titeln ”Tiden går – attityder består”, visar på fortsatt snedfördelning mellan manliga och kvinnliga chefer. Bland annat i frågan om föräldraledighet och vab, där bara fyra procent av männen har vabbat mer än sin partner. Bland kvinnliga chefer är motsvarande siffra 30 procent. Inte förrän år 2205 beräknas uttaget av vab vara jämlikt mellan könen.

– Det ojämlika föräldraskapet handlar inte om familjernas ekonomi, utan om normer och strukturer. Utan draghjälp från politiken kommer alla insatser att stå sig slätt. En mer individualiserad föräldraförsäkring är ett exempel på hur politikerna skulle kunna påskynda utvecklingen. Tyvärr är föräldraskapet fortfarande ett karriärhinder för många kvinnor, har Ledarnas ordförande Annika Elias sagt till Byggvärlden.

 


Under ett och ett halvt år har Pär Ottosson varit pappaledig – vilket han ser som en merit. 

 

Pär Ottosson, HR-specialist och personalsamordnare på MVB i Malmö, vill vända på perspektivet. Han menar att föräldraledighet borde vara en värdefull punkt i ett cv.

– För mig är det en styrka att man kan ta ansvar på många olika sätt, säger han. En kille som har varit hemma med barn, han har haft ett ganska tufft jobb. Jag vet att han har jobbat hårt under sin pappaledighet. Det är en merit. Precis som när folk har gjort lumpen.

Pär Ottosson har valt att vara föräldraledig med båda sina barn, under totalt ett och ett halvt år.

– Jag älskar mina barn över allt annat på jorden, säger han. Varje chans att vara tillsammans med dem vill jag ta. Om det finns något i livet som jag borde göra bra så är det att vara farsa. Det gör jag bäst när jag är närvarande, och i Sverige har vi möjlighet att vara närvarande föräldrar på ett sätt som är helt fantastiskt. Det vore konstigt om man inte tar den chansen.

För två år sedan gjorde Pär Ottosson avtryck i sociala medier med två filmer där han och hans arbetskamrater dansade. I den ena var budskapet att byggbranschen behöver fler kvinnor, i den andra tog de ställning för att välkomna flyktingar. Han anser att machokulturen i byggbranschen är på utdöende.

– Att vara föräldraledig blir mer och mer accepterat och det blir fler och fler som är hemma med sina barn. Men vi har ett annat stort problem i att om alla män går hem, då finns ingen kvar som jobbar. Vår bransch har tappat i princip alla kvinnor. Jag har inte träffat en enda kvinnlig snickare på 15 år. Ur ett jämställdhetsperspektiv håller jag till 100 procent med om att männen ska vara föräldralediga, men då måste man också se till att det finns arbetskraft som kan ersätta dem. Vi ska värna om familjelivet och vi måste rekrytera fler kvinnor.

 

HUR FÖRÄLDRAVÄNLIG ÄR DIN ARBETSPLATS? 

Som chef kan du underlätta för medarbetare som har barn att ta hand om. Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna, listar de fem viktigaste sakerna att tänka på inför, under och efter föräldraledighet.

  • Ta fram en föräldrapolicy med tydliga rutiner för föräldraledighet.
  • Planera bara in möten mellan 09.30–15.00. Ta även hänsyn till skollov vid planering.
  • Visa tydligt att du är positiv till föräldraledighet. Fråga både kvinnor och män om de planerar att vara föräldralediga. Uppmuntra alla till att vabba. Var också öppen för att det kan finnas andra sorters familjer än mamma, pappa, barn.
  • Planera överlämning med dina medarbetare innan de ska gå på föräldraledighet.
  • Planera in ett möte i god tid innan en föräldraledighet är slut för att planera framåt.

 

Följ oss på
sociala medier