Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt
Framgång i kampen mot svartjobb

Byggcheferna har kämpat länge för en byggbransch utan svartjobb.
Hösten 2016 nåddes ett delmål:
I regeringens budgetförslag finns just den lagändring som Byggbranschen i samverkan har efterfrågat.

I januari trädde den nya lagen om personalliggare i kraft. En åtgärd som byggbranschen dels har välkomnat, dels har upplevt som otillräcklig:

– Personalliggaren kommer att få verkligt bett när lagen om arbetsgivardeklaration på individnivå är på plats, sa Peter Löfgren på Sveriges Byggindustrier i somras. Förhoppningsvis sker detta i början av 2018.

Nu är önskemålet nära att bli verklighet. I budgetpropositionen för 2017 har regeringen föreslagit denna lagändring. Den handlar om att uppgifter på individnivå – det vill säga per betalningsmottagare – ska rapporteras löpande till Skatteverket. Till skillnad från i dag, då individers ersättningar och skatteavdrag redovisas årligen, ska arbetsgivardeklarationen lämnas varje månad.

Syftet är att minska skattefusk och skatteundandragande.

Avsikten att det nya systemet ska införas stegvis från och med den 1 juli 2018.

– Det är verkligen efterlängtat, säger Peter Löfgren på Sveriges Byggindustrier till tidningen Byggindustrin. Vi slipper upp till ett års fördröjning. Oseriösa aktörer har kunnat gömma sig bakom den klumprapportering som vi har nu.

Frågan om svartarbete är bred, komplex och kräver insatser på många plan. Praktiska råd om hur skattebrott kan undvikas vid privata och offentliga upphandlingar har samlats i filmen Skattebrott – ett hot mot vår demokrati. Den är gjord i samarbete mellan 26 myndigheter, arbetsgivarorganisationer och fackliga förbund. Däribland Byggbranschen i samverkan, där Byggcheferna ingår.

– Filmen är ett jättebra initiativ, säger Byggchefernas ordförande Lars Bergqvist. Den är utbildande och väcker känslor, vilket förhoppningsvis bidrar till att fler förstår allvaret och omfattningen av problemen. Detta är frågor som ligger nära oss, bedrägerier som våra medlemmar kan utsättas för. Jag tycker att medvetenheten om ekonomisk brottslighet ökar och är glad över att det läggs mycket energi och resurser på att sätta stopp för det här.

 						

Ett årligt utvecklingssamtal.
Hur nödvändigt är det?
– Tendensen är att utvecklingssamtal blir mindre viktiga, säger AnnCharlotte Bretan, ledarskapsutvecklare på Ledarna.

I en intervju med Ledarna berättar Karin Zingmark – tidigare marknadschef på Microsoft – om sin arbetsplats avveckling av utvecklingssamtal. I stället för ett årligt möte önskas tätare dialog, med schemalagda träffar kvartalsvis.

I byggbranschen finns samma utveckling:

– Man har upptäckt att de samtal som man har en gång om året är demotiverande, säger AnnCharlotte Bretan på Ledarna. De går ut på att jämföra prestationer och det finns ingen som utvecklas av det. Däremot utvecklas man av att få veta att ens chef ser vad man gör varje dag. Det räcker väldigt långt i fråga om positiv återkoppling. Det är smörjmedlet i maskineriet.

 

2013-06-18 Pressbilder Ledarna. Foto: Annika af Klercker

AnnCharlotte Bretan.


Måste man inte ha utvecklingssamtal?

– Det beror på vilken situation och organisation man befinner sig i, säger AnnCharlotte Bretan. Om man har samtal i vardagen och tycker att det räcker finns inget tvång på utvecklingssamtal. Frågan är om man har vad man behöver för att verksamheten ska förflytta sig? Utvecklingssamtalet är till för verksamheten, inte för chefen eller medarbetaren.
– Om man väljer att inte ha utvecklingssamtal kanske man saknar det framåtsyftande och långsiktiga: ”Vad vill du om några år? Kan vi tillgodose din utveckling i verksamheten?” Där har olika organisationer kommit olika långt. Jag brukar dra en parallell mellan fast och mobil telefoni. I vissa utvecklingsländer hoppar man över stadiet med fast telefoni och börjar direkt med den mobila, eftersom den uppfyller behoven. Om man är en nystartad organisation skulle jag rekommendera att börja med dialogen i vardagen.

Hur ska jag påpeka en anställds svaga sidor utan att överskugga de starka?

– Undvik att göra det i ett utvecklingssamtal. Ta det i vardagen. Lyft något när det händer, annars glöms det bort. Ägna i stället utvecklingssamtalet åt att fråga vad ni tillsammans kan göra för verksamheten: ”Hur vill du göra? Vilka idéer har du?” Det kan vara ett av de mest positiva samtalen vi har.

Har jag rätt att ställa frågor om en anställds privatliv, om jag tror att det påverkar insatsen på arbetsplatsen?

– Som chef har du ett arbetsmiljöansvar och en skyldighet att ta itu med till exempel missbruksproblem. Det gäller att inte skjuta fram de samtalen, utan att ställa öppna frågor: ”Har det hänt något som jag behöver känna till? Kan vi stödja dig?”
– Där kan man föregå med gott exempel. Bästa sättet att bygga tillit är att visa öppenhet. Man kan välja att inte berätta vad det handlar om, men säga att det finns något i ens privatliv som är ansträngande och kan påverka arbetet. Vi är samma människor på och utanför jobbet.

Att helt strunta i utvecklingssamtal, är det en bra idé?

– Det man riskerar är att bli av med medarbetare som man inte vill förlora. Om jag som anställd inte ser att min utveckling går i takt med verksamheten, varför ska jag då vara kvar? Utvecklingssamtalet är också ett tillfälle för dig som chef att få återkoppling på ditt ledarskap och det kan vara väldigt viktigt för din egen utveckling.

 

Ledarnas hemsida finns mer läsning om utvecklings- och medarbetarsamtal, bland annat skriften Utveckla ditt utvecklingssamtal.

 

prata_utbildningskit

Byggbranschen ska vara för alla. Tuff jargong och dumma skämt är inte något man måste tåla. Men vad är egentligen okej och var går gränsen?

 

Vi har tagit fram en verktygslåda för schysstare snack på jobbet. Den innehåller en film, citat hämtade direkt från svenska byggen och lite rekvisita – gula och röda kort, till exempel.

 

Det du ger tummen upp kanske kollegan tycker är ett solklart rött kort. Att diskutera tillsammans gör att ni kan sätta gemensamma gränser. Och förhoppningsvis ha kul under tiden.

 

VILL NI HA EN VERKTYGSLÅDA TILL ARBETSPLATSEN?
Inga problem, kontakta oss på byggcheferna@ledarna.se så skickar vi en.

 

Mer information hittar du på stoppamachokulturen.nu

 

 

ska%cc%88rmavbild-2016-08-26-kl-13-53-20

Nu fortsätter vårt arbete med kampanjen Stoppa machokulturen. Höstens tema är ”Prata så alla kan lyssna”. En viktig del av detta är en verktygslåda för schysst snack. Som medlem i Byggcheferna kan du beställa den gratis till din arbetsplats. Den innehåller en kort film, frågor att diskutera, affischer att sprida och domarkort att utdela. Att ha den i fikarummet leder garanterat till diskussioner om jargong och kultur. Mejla din beställning till byggcheferna@ledarna.se!

I den medföljande filmen får barn läsa citat från svenska byggen. Under kampanjperioden kommer den att publiceras i olika versioner i våra sociala medier. Den har redan väckt stor uppmärksamhet.

En ambition är att under kommande period lyfta fram fler goda exempel. Vi ska fortsätta att belysa de problem som faktiskt finns, men vill samtidigt uppmärksamma dem som säger från. I ett pressmeddelande om kampanjens nystart har en stor mängd personer, från byggbranschens alla yrkeskategorier, ställt sig bakom vårt budskap genom att medverka på bild.

Läs mer och se filmen på stoppamachokulturen.nu

Följ oss på
sociala medier