Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt
Det är mitt fel – En krönika av Lars Bergqvist

Toppbanner_lars_1000x460
– En krönika av Byggchefernas ordförande Lars Bergqvist inför Almedalen 2016.

Det smärtar att erkänna.
Machokulturen inom byggbranschen är mitt fel.
Instinktivt vill jag givetvis måla upp en annan sanning. Att det är branschens fel. Eller att saker sitter i väggarna.
Men till slut måste jag ändå titta mig själv i spegeln och inse att det inte går att skylla ifrån mig längre.

Vi i Byggcheferna har under ett flertal år arbetat med frågan om förlegade attityder.
Och sedan ett par år driver vi tillsammans med Byggnads kampanjen Stoppa Machokulturen där vi gör upp med fördomar, myter och machokultur i vår bransch.
Den här machokulturen manifesterar sig dagligen i vår bransch.

Och jag är en del av detta.
Vi individer kan nämligen inte ducka för det ansvar vi själva har.
En bransch består trots allt av individer.
Det är individer som utgör grupper och hela branscher.

Jag är helt övertygad om att många av de individer som bidrar till den här kulturen inte menar något illa.
Men det är ingen ursäkt för att låta detta fortsätta.
Om vi som individer istället inser att vi är en del av det hela kommer vi också kunna bidra till förändring.

Sanningen är denna: Om jag vill att något ska förändras så måste jag göra den förändringen själv.

Så jag har landat i slutsatsen att jag är en del av problemet.
Jag hoppas att jag, genom att ha nått den insikten, är bättre rustad för att bidra till en bättre kultur inom byggbranschen.

Men här kommer ännu en besk sanning; du är nämligen också en del av problemet. Dina kollegor likaså.
För så länge vi har förlegad arbetskultur som gör att kvinnor och män inte känner sig välkomna har vi ett delat problem.

Det problemet kan vi faktiskt lösa om vi inser att vi har ett individuellt ansvar och inte gömmer oss bakom ord som ”grupptryck” och ”branschproblem”.
Då tror jag att vi kan nå målet att skapa en modern bransch där alla värderas och behandlas lika.

Så ja, jag är en del av problemet, men jag vill också vara en del av lösningen.
Hoppas du känner likadant.

Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna

Ett halvår har gått sedan lagen om personalliggare togs i bruk.
Därmed blir Skatteverket hårdare i sina kontroller.

Du som bedriver byggverksamhet måste varje dag anteckna vilka som jobbar på din arbetsplats. Från och med januari 2016 ska det göras elektroniskt.

Låter det enkelt?

Efter ett halvår med den nya lagen om personalliggare kan Peter Löfgren, utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier, konstatera att den inneburit utmaningar:

– Det är en komplex situation jämfört med andra branscher som har personalliggare, säger han till Byggbranschen i samverkan. Detta på grund av byggbranschens karaktär och att elektroniska system behöver inkörningstid.

Syftet med lagen är att motverka svartarbete och skapa en sundare konkurrens.

– Jag får relativt få klagomål från företagen, vilket bekräftar att de ser nyttan av lagstiftningen, säger Peter Löfgren. Vi är fortfarande inne i en läroprocess och jag hoppas att Skatteverket fortsätter att tillämpa en mjuk linje mot alla de företag som försöker göra rätt. Däremot ska det självklart få konsekvenser om man medvetet struntar i lagen.

Skatteverkets mjuka linje, som har inneburit att brister har påpekats utan krav på kontrollavgifter, kommer dock inte att fortsätta.

– Vissa aktörer har sett den som ett halvårs dispens och ligger därför efter i förberedelserna, säger Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket, till Byggbranschen i samverkan. Vi har inte för avsikt att förlänga den mjuka linjen utan kommer att börja ta ut kontrollavgifter vid halvårsskiftet som planerat. Vi har en god dialog med byggbranschen och får ett bra bemötande ute på arbetsplatserna, jag hoppas att det fortsätter framöver.

Sedan kontrollerna inleddes i februari har det vid de flesta besöken ”funnits grund för avgift”.

– Det är framför allt två områden som sticker ut, säger Conny Svensson. Dels verksamma personer som inte är registrerade i personalliggaren och dels svårigheter att få tillgång till personalliggaren. Det sistnämnda beror ofta på att kontaktpersonen som angivits i bygganmälan inte är tillgänglig eller inte känner till sin roll. Det har även förekommit viss teknisk problematik för Skatteverket att ta emot informationen, men detta ska vara löst nu.

Under Almedalsveckan anordnar Byggbranschen i samverkan ett seminarium om ämnet. Där argumenteras för att ytterligare två lagar behövs för att stävja ekonomisk brottslighet: en om arbetsgivardeklaration på individnivå samt en gällande anmälningsplikt.

– Personalliggaren kommer att få verkligt bett när lagen om arbetsgivardeklaration på individnivå är på plats, säger Peter Löfgren på Sveriges Byggindustrier. Förhoppningsvis sker detta i början av 2018.

Följ oss på
sociala medier