Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt
Nya föreskrifter om psykisk ohälsa på jobbet

Viktoria Lundqvist-3_final

Den psykiska ohälsan på jobbet ökar och många arbetsgivare har ingen plan för att hantera problemen. För att bromsa trenden införs därför nya föreskrifter i arbetsmiljölagen.

– Föreskrifterna ställer krav på att du som chef har kunskap att förebygga och hantera arbetsrelaterad ohälsa på arbetsplatsen, men också att du får förutsättningar att omsätta kunskaperna i praktiken. Reglerna berör även inhyrd personal, berättar Viktoria Lundqvist, förbundsjurist på Ledarna.

Reglerna gäller:

  • Ohälsosam arbetsbelastning
  • Arbetstider
  • Kränkande särbehandling
  • Mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

De nya förskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö träder i kraft 31 mars 2016. Läs mer och ladda ner dem på Arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se.

 

arbetstid_webb

Reglerna kring arbetstid och ersättning i byggbranschen kan vara snåriga och det är inte alltid lätt att veta vad som gäller. Hur beräknar man övertidsersättning? Kan man förhandla bort övertidsersättningen mot en högre grundlön och hur många timmars vila ska man ha per vecka, egentligen? Här reder vi ut begreppen.

 

Tid för arbete och vila
För att inte slita ut sig psykiskt och fysiskt måste man få tid att återhämta sig. Därför finns arbetstidslagen, som är till för att skydda den anställde. Arbetstiden regleras även i kollektivavtalet och villkoren får inte vara sämre än den så kallade EG-spärren:

  • 48 timmars genomsnittlig sammanlagd arbetstid
  • 11 timmars sammanhängande dygnsvila
  • 8 timmars genomsnittlig dygnsarbetstid för nattarbetande
  • 35 timmars veckovila
  • Rast var sjätte timma.

 

Arbetstidsreglerna omfattar inte tjänstemän i företagsledande ställning och arbete som utförs hemma eller där arbetsgivaren inte vet hur arbetet är anordnat.

 

Mer semester och högre lön
Både övertidsersättning och arbetstidsbestämmelserna kan avtalas bort mot längre semester och/eller högre lön. Överenskommelsen kan sägas upp men glöm inte kolla vilken uppsägningstid som gäller på ditt företag. Om ingen annan överenskommelse finns så gäller två månader före utgången av semesteråret.

 

De som avtalat bort sin övertidsersättning kan även avtala bort delarna i arbetstidsavtalet som reglerar ordinarie arbetstid, övertid och jourtid samt arbetsgivarens skyldighet att anteckna övertid och jourtid. Men det inte meningen att arbetstiden ska förlängas. EG-spärren får inte brytas även om man förhandlat om arbetstidsavtalet.

 

Extra semesterdagar
För de medlemmar som utför förberedelse och avslutningsarbetet om lägst 12 min/dag tillkommer tre semesterdagar utöver lagstadgad semester, om så överenskommits.

 

Övertid
Totalt 48 timmar allmän övertid får tas ut under en fyraveckorsperiod och 150 timmar på ett år. När särskilda skäl finns kan 75 timmar extra tas efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och ledarklubben samt ytterligare 75 timmar efter överenskommelse mellan de centrala förbundsparterna eller arbetsgivaren och ledarklubben.

 

Övertidsersättning
Övertid kompenseras antingen i pengar eller ledig tid (om det kan ske utan olägenhet för verksamheten). Övertidsersättning per timme mellan kl. 6-20 är månadslönen/94 och på annan tid månadslönen/72. Arbetsfria vardagar, midsommar, jul och nyårsafton räknas som ”annan tid”.

 

Kompledighet för övertidsarbete mellan kl. 6-20 är 1 1/2 timme och för annan tid 2 timmar.

 

Vid säsongbetonad verksamhet ska en övertidstimme kompenseras med minst 1 3/4 timme ledighet (om stilleståndsperiod kan förutses inträffa senare). Tidpunkten för ledigheten sker i samråd och ska läggas ut inom 6 månader efter att övertidsarbetet förekommit.

 

Text: Irena Franzén och Börje Hammarström


Kontakta Ledarna

Om du har frågor eller funderingar kontakta Ledarna på 0200-871 111 eller ledarna@ledarna.se.

 

7039e8d880fcf3e8d8b5078d46127792_aa09c91c89a6ced55efe167915df926d
Gisela Högberg, projektledare Byggbranschen i samverkan.

 

Byggbranschen i samverkan arbetar för en byggsektor utan svartarbete och annan oseriös verksamhet, där företagen kan konkurrera på lika villkor och där kvalitet och utveckling står i centrum. Nätverket består av elva olika förbund, däribland Byggcheferna. Gisela Högberg, projektledare för Byggbranschen i samverkan berättar vad som är på gång under 2016.

Vilken fråga är viktigast för er under 2016?
– Absolut viktigast är att säkerställa att ny lag om arbetsgivardeklaration på individnivå är på plats senast 2018. Som det ser ut nu betalar arbetsgivaren varje månad in en klumpsumma till Skatteverket där alla inbetalda sociala avgifter för medarbetarna redovisas. Vi vill att man istället redovisar per medarbetare inklusive personnummer. Då blir det betydligt svårare för företag att gömma svart verksamhet bakom dagens anonyma klumpsumma.

Vad gör ni mer under 2016?
– Förutom politisk påverkan driver vi attitydprojektet Ren Byggbransch och så är vi kommunikationssamordnare inom branschen för personalliggare, läs mer här.

Den 5 april fyller nätverket 10 år, vad har hänt under de här åren?
– Vi har så mycket att vara stolta över. I slutet av 2005 undertecknade vi tillsammans avsiktsförklaringen för ID06-systemet som nu har runt 450.000 användare ute på byggarbetsplatserna. 2006 lanserade vi nätverket och en gemensam värdegrund på Nordbyggmässan i Älvsjö. 2010 gick startskottet för attitydprojektet Ren Byggbransch ute i skolorna. Efter tio års enträget arbete fick vi nu äntligen 2016 lag om personalliggare på plats, dessutom har vi senast 2018 blivit utlovade ny lag om arbetsgivardeklaration på individnivå. Men vi hade inte klarat det här själva. Det unika samarbetet mellan bransch och myndigheter, främst Skatteverk och Ekobrottsmyndighet, har varit ovärderligt och påskyndat arbetet för en sund konkurrens.

Hur firar ni ert 10-årsjubileum?
– Självklart blir det på Nordbyggmässan. Det var där vi startade vår resa tillsammans. Den 5 april firar vi med födelsedagsmingel under en presslunch. Inbjudan går snart ut.

 

Följ oss på
sociala medier