Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt
Elteknikbranschen tar steg mot nolltolerans för arbetsolyckor.

Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF) har gemensamt tagit ännu ett steg mot sin nolltolerans för arbetsolyckor i elteknikbranschen. Med skriften ”Säkra Eljobb – välj rätt utrustning” hoppas man förbättra säkerhetskulturen bland både företagare och anställda. 

EIO jobbar tillsammans med SEF för att skapa en kultur där säkerhet är starkt ingjutet i det dagliga arbetet och en naturlig del av elteknikföretagens och elektrikernas vardag,

– ”Säkra Eljobb” är en guide som ger yrkeselektrikerna konkreta råd för att undvika farliga situationer och för att hantera incidenter om de ändå skulle inträffa, säger Rickard Lindberg, arbetsmiljöansvarig på EIO

Bra stöd
Man tror att ”Säkra Eljobb” kommer bli ett bra stöd för chefer och elektriker när det gäller att kontinuerligt diskutera säkerhetsåtgärder och ingjuta säkerhetstänket i sina rutiner. Först då kommer den stora förändringen att ske.

– Vi är ofta ute hos företagen och talar om det här, och tillsammans med SEF tar vi ett krafttag för säkerhet under 2015, genom en mängd aktiviteter och åtgärder, säger Rickard Lindberg.

Inga dödsolyckor 2013
Allvarliga olyckor är ovanliga i elteknikbranschen – 2013 var första året som inga dödsolyckor rapporterades. Men man arbetar enligt antagandet att det finns ett mörkertal.

– Det går att minska riskerna för olyckor ännu mer. Genom att arbeta förebyggande kan vi undvika många, helt onödiga risksituationer. Mycket handlar om att tänka efter före så att man undviker olyckan, avslutar Jimmy Åsberg, arbetsmiljöansvarig ombudsman på SEF.

 

Att vara chef idag är inte samma sak som för 10 år sedan, arbetslivet har förändrats. Chefsuppdragen har blivit mer komplexa och ansvarsområdena har utökats. Självklart ska vi ställa höga krav på chefen, som förstås har stor betydelse för verksamhetens och medarbetarnas utveckling. Men chefen måste i sin tur ha förutsättningar att faktiskt hantera sitt uppdrag på ett framgångsrikt sätt.

 

Program 
• Jörgen Kihlgren, ledarskapsexpert på Ledarna, berättar om chefers situation idag och forskningsprojektet Hållbara Chefer. Han ger också tips om hur du kan få en hållbar chefskarriär.
• Personalcheferna Anna-Lena Lehto, Uppsalahem AB och Karin Nordmark, Örebrobostäder AB berättar om hur de arbetar med ledarskap i företagen.
• Paneldebatt om chefers arbetsmiljö med representanter från företag och organisationer i branschen.

 
Plats: Ledarna, S:t Eriksgatan 26, Stockholm
Datum: 26 maj
Tid: 13.00–16.00

 

Konferensen är kostnadsfri för Byggchefernas medlemmar.

Mer information finns i kalendariet.

Anmälan senast 18 maj via denna länk.

 

Varmt välkomna!

 

byggchefenwebb

https://youtu.be/lfW9KzPaxTY

Klicka på bilden eller länken för att se en förvånad men mycket glad Eva Torberger ta emot utmärkelsen Årets Byggchef 2015.

 

 

 

 

byggchefenwebb

Eva Torberger, distriktschef på Skanska i Göteborg, är Årets Byggchef 2015. 

Prisutdelningen ägde rum under onsdagen på vinnarens arbetsplats i Göteborg och med deltagande från kollegor och representanter från Byggcheferna och Byggvärlden, som står bakom tävlingen. 

– Det här känns jättehäftigt. Jag är så stolt, säger Eva.

Eva Torberger är en ledare som synliggör sina medarbetare och får dem engagerade. Hon kombinerar ett genuint intresse för människor med en förmåga att förbättra ekonomiska resultat. Årets Byggchef har dessutom en uppfriskande förmåga till nytänkande.

Hennes recept på hur man blir en bra ledare stavas lyhördhet, delaktighet och mod.

– Jag tycker att det är viktigt att man är lyhörd och ser människor. Att skapa involvering och delaktighet är viktigt. Att sätta upp tydliga mål och kommunicera ut dem så att alla vet åt vilket håll skutan ska gå är också chefens jobb. Det handlar om att man måste våga vara chef.

Men enligt henne har kollegorna stor del i hennes framgång.

– Det är mina medarbetare som gör det här. De ser det ledarskap som jag brinner för.

Anders Erlandsson, regionchef och närmsta chef till Eva, är stolt över sin kollega.

– Eva är en jätteduktig ledare. Hon är bra på att se potential i sina medarbetare.

Årets vinnare kommer från Brämhult, Borås. Hon har tidigare bland annat arbetat som arbetsledare och platschef på NCC och som projektledare på SGS Studentbostäder innan hon tillträdde sin nuvarande tjänst som distriktschef på Skanska, region Hus Göteborg.

– Eva är en värdig vinnare som uppfyller samtliga kriterier med god marginal. Hon har en förmåga att skapa delaktighet och förtroende hos både medarbetare och kunder. Med en stor dos nytänkande, engagemang och målmedvetenhet uppvisar hon ett ledarskap som kan inspirera nästa generation chefer i vår bransch, säger Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna.

I år delades priset ut för sjätte året i rad. Konkurrensen var stenhård då juryn i år hade åtta mycket kvalificerade finalister att ta ställning till. Lönsamhet, ledarskap, kundnöjdhet, förnyelse och etiskt agerande – internt och externt – är de kriterier som juryn har bedömt.

Juryns motivering:

Eva Torbergers förmåga att se såväl kund- som medarbetarrelationer från en positiv vinkel innebär att hon skapar ett stort förtroende kring sig, både som människa och chef.

Hon kombinerar den egenskapen på ett förträffligt sätt med sitt sinne för lönsamhet och effektivitet, alltid med mycket god etik i centrum.

Eva är en engagerad ledare och hanterar uppkomna problem och förnyelsearbete med samma entusiasm och lyhördhet.

Hennes största styrka som ledare är att hon alltid tycks få sina medarbetare med sig och skapar därigenom en äkta och hållbar teamkänsla som kommer både det egna företaget och kunderna till gagn.

 

Den 1 januari 2016 träder lagen som rör personalliggare i byggbranschen i kraft. Under maj och juni inbjuder Byggbranschen i samverkan i samarbete med Byggherrarna till informationsmöten kring tillämpningen av den nya lagen. Informationsmötena genomförs på ett 10-tal orter runt om i landet. I samband med informationsmötena kommer leverantörer av elektronisk utrustning med läsare och ID06-kort att finnas på plats för demonstration och för att svara på frågor.

Seminarierna riktar sig speciellt till dig som är byggherre, är företagsledare, som kommer att vara ansvarig för den praktiska hanteringen av personalliggaren på arbetsplatsen samt till fackligt förtroendevalda.

Datum och ort
18 maj – Lund
19 maj – Växjö
20 maj – Luleå
22 maj – Göteborg
28 maj – Stockholm
29 maj – Umeå
2 juni – Västerås
3 juni – Uppsala
9 juni – Sundsvall
10 juni – Gävle

Seminariet är kostnadsfritt, inkl dokumentation och förtäring. Vid uteblivet deltagande debiteras dock 500:- kronor exkl moms.

Mer information och anmälan hittar du här och i kalendariet.

 

Väl mött!

 

Följ oss på
sociala medier