Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt
Byggcheferna positiva till Ledarnas nysatsning på lön

Ledarna träffade 1992 det första så kallade sifferlösa avtalet på svensk arbetsmarknad. Det kallas för Ledaravtalet. Inom byggområdet träffade Ledarna det andra avtalet 1993.

Byggcheferna har motionerat till Ledarnas kongresser vid ett flertal tillfällen och begärt om skärpning i avtalstexterna för att få en bättre tillämpning. Avtalet har skärpts och blivit något tydligare. Problemet är att alltför många av våra medlemmar fortfarande inte är nöjda med tillämpningen.

I maj 2014 sa Ledarnas Kongress ja till Byggchefernas motion om krafttag. Effekten blir en ordentlig nysatsning på framförallt byggområdet.
– Vi är glada för att våra krav har hörsammats. Nu ger vi företagen en ytterligare chans att bli bättre på att tillämpa principerna i avtalet., säger Lars Bergqvist  ordförande i Byggcheferna.

– Det vi vill är att utveckla både individer och verksamhet. Därför är vi är beredda att löpa hela linan ut för att få en acceptabel nivå på lönebildningsprocessen, säger Lars Bergqvist ordförande i Byggcheferna.

Tre parter avgör om lönesatsningen lyckas

Johan Thesslin är löneexpert på Ledarna och kommer att vara projektledare för nysatsningen inom byggområdet.
– Lönesättning kan aldrig vara ett sidospår i verksamheten. Det är i dialog mellan medlemmarna och deras lönesättande chefer som grunden läggs för den positiva utvecklingen av löneprocessen som vi alla strävar efter, säger han.

Det som är den stora, men inte omöjliga utmaningen, är att minst tre parter behöver ta ansvar för att löneprocessen ska fungera; företaget, medlemmen själv och Ledarnas företrädare.
– I projektet ska vi från Ledarnas sida stötta alla tre parterna, säger Johan Thesslin.

Ledarnas kongress uttryckte att vägen till en bättre tillämpning av Ledaravtalet är att arbeta nära medlemmar och företag.
– Därför börjar vi under våren 2015 med att träffa Ledarnas företrädare på NCC, Skanska, Peab, JM Bravad och Svevia. Parallellt inleder vi en dialog med företagen om hur deras lönearbete fungerar idag. Det gör att vi kan ta fram en åtgärdsplan som passar varje enskilt företag, säger Johan Thesslin och manar samtidigt till tålamod:

– Vi vill gärna se effekt på kort sikt, men jag vet också att lön oftast bara sätts en gång om året. Det gör att det kommer att ta tid innan åtgärderna får effekt så att våra medlemmar är nöjda och företagen trygga i processen, säger Johan Thesslin.

Lyser det från adventsljusstakar och stjärnor i byggbodarna på våra byggarbetsplatser runt om i vårt avlånga land? Och har julskinksnacket kommit igång? 

För två år sedan besökte jag ett bygge i Järvastaden i Stockholm och talade julförberedelser med dåvarande projektchefen där. En annan platschef på ett bygge i Göteborg berättade att där hade julskinkesnacket varit igång sedan första advent och att skinkan i allmänhet sätts tidigt i ugnen för att man skulle kunna ha skinkmackor med sig och jämföra. Ibland hade man även en julgran utomhus, men det var inte alltid man fick ha den ifred…

Hur ser det ut i år?  Har du några bilder på julpyntade bodar, från julfirande med kollegerna, eller på skinkmackor? I så fall vill vi gärna att du delar med dig och lägger upp dem på vår Facebooksida.

Från Jeanet Corvinius har vi fått dessa passande bygg-julbilder – familjen Corvinius pepparkakshus i lite olika utföranden.

Byggcheferna ber att få tillönska alla en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt år!

 

bild 2

bild 3

bild 4

bild 5

Nu e det jul i byggfutten

Ljus, pynt, gran och skinka

Över bygget ses en stjärna blinka

Snön faller mjuk på taken

Endast Byggchefen e vaken

Nu e det jul i byggfutten

Hemma väntar julhutten

Text: Pamela Collin

Cheferna inom byggbranschen spelar en viktig roll för att möta de höga krav som samhället ställer på byggande av bostäder, skolor, sjukhus och infrastruktur i ett Sverige som växer. Ledarskapet är till och med avgörande för branschens långsiktiga utveckling. 

Så skriver Ledarna i branschrapporten ”Bygg och fastighet – Branschen ur ett chefsperspektiv”.  Rapporten tar upp några av de stora utmaningar som chefer inom bygg- och fastighetssektorn kommer att möta i framtiden. 

Sverige får allt fler invånare och befolkningen i storstäderna ökar kraftigt. En stor generation unga söker sin första bostad och bostadsbyggandet kan komma att behöva fördubblas för att tillgodose behovet av nya lägenheter.

I en byggbransch som står inför nya utmaningar gör ett gott och ansvarsfullt ledarskap skillnad. Chefer måste få ägares och bolagsledningars förtroende och förutsättningar att utöva ett gott ledarskap fullt ut.

Skärmavbild 2014-12-16 kl. 12.39.43

Höga krav på moderna byggchefer

Det ställs höga krav på chefer inom bygg- och fastighetssektorn. De behöver ha en gedigen teknisk utbildning och kompetens i bland annat ekonomi och juridik. Kvalitet och miljötänkande i både byggande och förvaltning är också viktigt.

Inom bygg- och fastighetsbranschen är det vanligt att arbetet bedrivs som projekt. Det innebär att cheferna behöver arbeta med struktur, god planering, framförhållning, ekonomiskt ansvar och uppföljning under hela projekttiden. Det är också chefer som genomför upphandlingar och har kontakter med underleverantörer och uppdragsgivare.

Det är chefen som leder laget och fördelar arbetet bland medarbetarna. Arbetsmiljön är ett chefsansvar liksom kulturen på arbetsplatsen. Med chefsrollen följer också ett utvecklingsansvar. Hur kan nästa projekt genomföras bättre och effektivare och hur kan goda erfarenheter tas tillvara i framtiden? Hur förändras omvärlden och vilka trender påverkar ledarskapet? Hanteringen av det så kallade huvudentreprenörsansvaret, som nu är överenskommet kommer också vara en chefsuppgift.

Arbetsmiljön är ett område där cheferna har stort ansvar som kräver kunskap och kontinuerligt arbete med förankring och uppföljning av rutiner, men också resurser. Tidspress och stress får inte gå ut över säkerheten. Byggsektorn är en bransch där många olyckor sker och sett över en längre period så omkommer nära en person i månaden i bygg- och anläggningsbranschen. Detta är ett allvarligt problem som alla aktörer i branschen måste vara med och lösa.

”Vi behöver bygga smartare” 

Ledarna har intervjuat bland andra Anders Hinn, projektledare och högskoleingenjör vid Byggadministration Harald Olsson AB, Malmö. Och när det gäller framtidsutmaningar för branschen är Anders rakt på sak.

– Det handlar om två saker. Det ena är att bygga billigare hyresrätter. Det andra är att vi har begränsade resurser och måste bygga med hänsyn till miljön.

Samtidigt pekar Anders på behovet av att bygga smartare för att öka kvaliteten och få hus och lokaler att möta beställarnas krav. Själv vann han pris för sitt miljötänkande när han ledde ett byggprojekt med ett hundratal villor, utan att behöva skicka något avfall till deponi. Allt kunde återvinnas. Tack vare effektiv sortering. Anders Hinn, menar att det berodde på ledarskapet.

– Jag tog med mig all personal till soptippen. Det blev en väckarklocka för alla inblandade. Där bestämde vi oss för att vi inte ville bidra till att sopberget skulle växa.

Anders Hinn brinner för att hitta nya sätt att lösa uppgifter. Att beställarens krav kan vara både svåra och motsägelsefulla är ingenting han tycker är ett problem. Tvärtom!

Här hittar du rapporten i sin helhet. Där kan du också läsa fortsättningen på intervjun med Anders Hinn och en intervju med Dastan Media Ringlund, styrelseledamot inom Byggcheferna och Ledarnas förbundsstyrelse samt Byggprojektledare inom Göteborgs Stad, Lokalförvaltningen. 

Goda insatser ska avspeglas i lönen

För oss i Ledarna/Byggcheferna är det avgörande att goda insatser avspeglas i lönen. Chefer ska premieras för sina resultat, initiativ och engagemang. Och varje chef ska veta vad som påverkar den egna löneutvecklingen.

Här hittar du Ledarnas tio förutsättning för ledarskap.

För att bli framgångsrik som chef är det viktigt att du har rätt förutsättningar. Ledarna har formulerat tio viktiga förutsättningar för chefen. 

1. Kalla chefen chef
Chefen är företrädare för arbetsgivaren och ska ha en tydlig roll i ledningssystemen. Chefen ska ha mandat att fatta beslut och få den information som krävs för uppdraget. Den som leder personal eller verksamhet är oavsett nivå chef och ska också kallas chef. Benämningar som exempelvis arbetsledare och föreståndare leder fel i synen på den viktiga rollen. Kommunicera chefens uppdrag internt och externt.

2. Tydliggör förväntningarna
Varje chef ska ha ett gemensamt åtagande med chef/ ledning, en överenskommelse om vad som är viktigast i jobbet. Var tydlig med förväntningar och skapa samsyn kring uppdraget.

3. Mandat och befogenheter
Chefer har idéer om hur de vill förändra verksamheten för att driva den effektivare. Ofta saknas befogenheter att förändra t ex arbetsorganisationen. Ge chefen handlingsfrihet att utveckla verksamheten. Ge chefen tillräckliga personella och ekonomiska resurser.

4. Ge chefen tid att leda
Chefsuppdraget ska vara realistiskt att hantera inom normal arbetstid för att möjliggöra balans mellan arbete och privatliv. Inte minst för att attrahera unga chefer och skapa en jämn könsfördelning. Ge chefen tillgång till service- och stödfunktioner på arbetsplatsen.

5. Rimliga personalgrupper
Ett rimligt antal medarbetare gör det möjligt att sköta chefsuppdraget på ett professionellt sätt. Ledarskap förutsätter tid att genomföra konstruktiva utvecklings- och lönesamtal, att lära känna alla medarbetare och att ha en inblick i den dagliga verksamheten. Begränsa antalet medarbetare per chef.

6. Stöd i utsatta lägen
När chefen ska genomföra förändringar som besparingar eller omorganisationer måste konsekvenserna av uppdraget diskuteras, vilket stöd som finns och vad som händer efteråt. Backa upp chefen i utsatta lägen.

7. Utvecklingssamtal – också för chefen
Alla chefer ska ha utvecklingssamtal med sin egen chef. Chefens uppdrag ser annorlunda ut och därför ska innehållet i chefens utvecklings- och lönesamtal återspegla detta. Håll kontinuerliga utvecklingssamtal med chefen.

8. Karriärutveckling – en naturlig del av chefsjobbet
För att attrahera och behålla kompetenta chefer ska arbetsgivaren ta ett långsiktigt ansvar för cheferna i verksamheten. Verksamheten ska visa på olika karriärvägar, ge möjlighet till karriärväxling och tidigt identifiera unga potentiella ledare. Erbjud chefen möjlighet till individuell karriärplanering.

9. Lön för mödan
Chefer är nyckelpersoner i utvecklingen av medarbetare och verksamhet. Chefen ska premieras för goda insatser, initiativ och engagemang och veta vad som påverkar den egna löneutvecklingen. Ge bra chefer bra lön.

10. Utvärderas i rollen som ledare
Utvärdering av chefens jobb ska också utgå från rollen som ledare. I det ingår t ex hur väl chefen har skapat delaktighet, delegerat ansvar och befogenheter eller hanterat konflikter. Belöna chefer som skapar resultat genom gott ledarskap.Yvonne Stenman, Skanska och Lars Göran Sjöberg, Ramirent, bägge aktiva i Byggcheferna, diskuterar gruppuppgiften Lönesamtal.

Byggcheferna – en del av Ledarna

Som medlem i Byggcheferna blir du automatiskt även medlem i Ledarna, Sveriges chefsorganisation med fler än 92 000 medlemmar. Det är ett medlemskap som ger dig tillgång till alla Ledarnas tjänster och förmåner. Bland annat arbetar Ledarna för att du som chef ska ha avtal och villkor som är specifikt anpassade för dig. Ledarna för även din talan i samhällsdebatten genom att lyfta fram ledarskapets betydelse samt strävar efter att ge sina medlemmar inspiration i ledarskapsrollen såväl som personliga råd. Byggcheferna är en av 20 branschföreningar inom Ledarna och vi har 16 500 medlemmar, spridda över hela landet.

Året som snart är till ända har varit fyllt av utmaningar för Byggcheferna. Det har handlat om allt från fortsatt kamp mot den rådande machokulturen i branschen till att få ordning på tillämpningen av Ledaravtalet och att få fler medlemmar engagerade. 

– Ordet för dagen är medlemsnytta. Just nu testar vi olika upplägg och vi har skapat en särskild arbetsgrupp som ska hitta nya vägar för att få fler byggchefer ur den nya generationen intresserade av de utmaningar som byggbranschen faktiskt står inför, säger Lars Bergqvist, ordförande i Byggcheferna och fortsätter:

– Vi vet att arbetsmiljö, ledarskap och chefslöner är frågor som intresserar och vi har arrangerat flera seminarier och utbildningar inom dessa områden. Men uppslutningen kunde varit bättre. Nästa år är därför ambitionen att i ännu högre grad skräddarsy våra medlemsaktiviteter.

Nästa år är också tanken att fortsätta på det inslagna, mycket uppmärksammade, spåret med att komma åt och förändra den förhärskande machokulturen i byggbranschen.

Byggcheferna kommer också att fortsätta satsningen på sociala medier.

– I dagsläget har vi närmare 1 400 följare på facebook, men vi vill få dit fler medlemmar och potentiella medlemmar och öka interaktiviteten. Så där finns mer att göra, och det gäller även You Tube, poängterar Lars Bergqvist.

Via ambassadörsprogrammet kommer också engagemanget på högskolorna att intensifierats nästa år.

– Vi har tagit fram en video som ska backa upp våra ambassadörer vid deras möten med studenter runt om i landet. I övrigt fokuserar styrelsen sitt arbete på att föra över kunskaper till nya krafter, att få folk som vill engagera sig framöver, säger Lars Bergqvist.

Lars Bergqvist_ny

Text: Pamela Collin

Foto: Daniel Dahlgren

Följ oss på
sociala medier