Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt
Platser kvar på yrkeshögskolans utbildning – Arbetsledare inom anläggningsbranschen

Ta steget till ett arbete som professionell arbetsledare. Den här utbildningen förenar teknik och ledarskap i en oslagbar kombination.

Utbildningen startar redan nu på måndag den 1 september. Men det finns några platser kvar och man tar emot även lite sena anmälningar. Anmälan görs på hemsidan: www.hermods/yh.se. Där hittar du också ytterligare information och kursinnehåll. Har du frågor, mejla gärna louise.hollingworth@hermods.se

Utbildningen, som är kostnadsfri och csn-berättigad, äger rum i fina lokaler på Tomtebodavägen 3A, Solna.

Vad får jag lära mig?

Under utbildningen får du dels lära dig att planera, leda och följa upp anläggningsprojekt, dels får du den praktiska erfarenhet av anläggningsyrket som krävs för att lösa problem som uppstår i produktionen.

Utbildningen, som är tvåårig, omfattar tre praktikperioder på sammanlagt 28 veckor. Utbildningen ger dig kompetens för att vara kontrollansvarig nivå N enligt PBL och att vara byggarbetsmiljösamordnare i utförandefasen (BAS-U) enligt Arbetsmiljöverkets krav.

Förkunskaper

Den här utbildningen vänder sig till alla med arbetslivserfarenhet från anläggningsbranschen och som vill ta ytterligare ett kliv framåt. Kanske arbetar du redan inom branschen eller så har du en erfarenhet som gränsar till anläggningsbranschen och vill vidareutbilda dig.

Du trivs med att ta ansvar och ser till att få saker och ting gjorda. 

Hur ser framtiden ut för anläggningsbranschen?

Stora infrastruktursatsningar är planerade de kommande åren och tillsammans med pensionsavgångar ser framtiden ljus ut för dig som satsar på en utbildning inom detta område.

SNABBA FAKTA

Befattningar

Efter utbildningen kan du arbeta som arbetsledare, anläggningsplanerare, arbetschef, och kvalitetskoordinator/kvalitetssamordnare.

Text: Pamela Collin

− Det är viktigt att Byggcheferna är med och påverkar utvecklingen. Att få in nya, unga krafter som har tankar kring hur byggprojekt ska bedrivas och hur vi ska behandla varandra är frågor jag brinner för, säger Mattias Ivarsson, en av Byggchefernas nya ambassadörer.

Mattias Ivarsson har erfarenhet sedan tidigare av att arbeta som ambassadör då han deltog i ett utbildningsprojekt för Byggnads räkning i Sydafrika.

− Jag har varit i byggbranschen i olika roller och inom olika områden sedan jag slutade gymnasiet för drygt tio år sedan och det uppdrag jag hade som ambassadör för Byggnads trivdes jag väldigt bra med, det gav mig en god inblick i de utmaningar som branschen mött historiskt och vad vi står inför idag.  Även om jag har bytt fackförbund vill jag gärna fortsätta att arbeta som ambassadör, så Byggchefernas program passar mig jättebra. Inom det kan jag arbeta med de frågor jag tycker är viktiga, säger Mattias Ivarsson.

Och vilka frågor är det?

− Byggbranschen lider av en hierarkisk uppdelning i teori och praktik. Jag vill arbeta för en högre social acceptans och ett öppnare klimat när det gäller olikheter på en mängd områden, det gäller både yrkesroller och social bakgrund. Vad är till exempel en ”strömlinjeformad organisation”? Min erfarenhet är att det ofta är de som är intoleranta mot olikheter och förändring som sticker ut, ställer till problem och hindrar rörelsen framåt. Samtidigt finns det ett behov av ökat fokus på kärnverksamheten – det vill säga fungerande tekniska lösningar, betonar Mattias Ivarsson.

Hur vill du närma dig studenterna på de träffar du deltar i som ambassadör för Byggcheferna på högskolor runt om i landet?

− Jag tror på samtal – istället för monolog –  att föra en dialog med studenterna. Byggcheferna som organisation kan ge stöd. Jag brukar försöka inleda med egna erfarenheter och kastar sen ut frågor i stil med: ´Vad tror ni att det beror på?´Ute i yrkeslivet finns det sällan tid att ställa frågor om annat än det som rör rent tekniska spörsmål, men även andra samtal behöver ges utrymme.

Vad är det svåraste i ditt nuvarande arbete?

Jag har en så kallad specialistroll så det är mycket ensamarbete, och det gäller även ansvarsdelen. Jag arbetar ju med att förebygga samt utreda skador på byggnader och har ett slags överblickande roll. Jag saknar att vara ute och bygga – det var där intresset föddes och trots allt fortfarande ligger, berättar Mattias Ivarsson.

Vad är det roligaste i ditt jobb?

− Jag gillar problemlösning, så när jag får uppdrag att lösa ett riktigt komplicerat byggnadstekniskt problem känns det extra roligt.

Text: Pamela Collin

foto isabelle ingvar mattias

Foto: Isabelle Ingvar

Fakta: Mattias Ivarsson

Ålder: 34

Nuvarande befattning: Konstruktör / Specialist fuktmekanik COWI, sedan 2011.

Medlem i Byggcheferna: 2010.

Varför Byggcheferna: Vill vara med och påverka branschen inifrån och se till att Byggcheferna tar tydlig ställning.

Utmaning för byggbranschen: Bli snabbare på att plocka upp förändringar. Bygga med rätt kvalitet.

Bakgrund/utbildning: Uppdragsledare Byggnadsteknik, diplomerad fuktsakkunnig. Började karriären inom restaurering med träarbeten och senare mur- och putsarbeten.  Projektanställd av byggnadsarbetarnas solidaritetsfond som utbildare för Byggnads i Sydafrika i samband mede fotbolls-VM och kampanjen ”Schyssta villkor”.

Bor: Hus utanför Göteborg

Intressen: Science-fiction litteratur, brittisk new wave och techno, byggnads- och teknikhistoria.

Byggchefernas ambassadörsprogram har fått en nytändning. Träffar med nya och gamla ambassadörer har nu genomförts i ett par omgångar. Och nya aktiviteter är på gång.

− Syftet med våra träffar är att skapa samsyn om var vi står idag och vilka utmaningar vi har framför oss. En annan viktig del har varit att prata om vad vi ska göra och på vilket sätt. Ambassadörerna har varit mycket engagerade och idérika, säger Anne Stampe, ansvarig projektledare för Byggchefernas ambassadörsprogram.

−Jag är mycket nöjd med våra ambassadörer i år, de speglar verkligen Byggchefernas medlemsstock, med det menar jag variationen av företag, befattningar och personligheter, fortsätter Anne Stampe.

Byggchefernas utmaning är att rekrytera blivande byggchefer på våra skolor. Men det finns ytterligare ett par organisationer som arbetar med att locka ungdomar till sig som medlemmar.
− Vi måste bli tydligare med att berätta om de fördelar som ett medlemskap i just Byggcheferna kan ge en blivande arbetsledare i byggsektorn. Det finns ingen annan organisation som kan förmedla motsvarande kunskap om branschen och samtidigt deltar så aktivt i opinionsbildningen. Byggcheferna har en äkta vilja att förändra och förbättra branschen som studenter på väg ut i branschen kommer ha nytta av, poängterar Anne Stampe och berättar att ett antal aktiviteter är inbokade i höst.

− Etik och Ledarskap är fortfarande populära ämnen men även mångfald väcker stort intresse i år. Mycket tack vare kampanjen Machokulturen, säger Anne Stampe.

Text: Pamela Collin

Du har väl inte missat att anmäla dig?

Välkommen till ett seminarium för dig i byggbranschen.

Ledarna och Byggcheferna bjuder in medlemmarna till seminariet som arrangeras av ett flertal branschorganisationer.

Att vara chef i dag är inte samma sak som för tio år sedan. Arbetslivet och omvärlden har förändrats. Chefsuppdragen har blivit mer komplexa och ansvarsområdena har utökats. Självklart ska vi ställa höga krav på chefen, som förstås har stor betydelse för verksamhetens och medarbetarnas utveckling. Men chefen måste i sin tur ha förutsättningar att faktiskt hantera sitt uppdrag på ett framgångsrikt sätt.

Hur ser en organisation ut där man kan vara en bra chef? Vad är det som krävs för att må bra i chefsrollen? Hur mycket beror på chefen själv och vilken påverkan har de organisatoriska förutsättningarna? Vad är en hållbar chef?

Tid & Plats

Onsdagen den 24 september kl 14.00 – 18.30
på Elite Park Avenue i Göteborg

Mingel från kl 17.00

babben_visby

Program

• Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier (BI), inleder tillsammans med regionchef Andreas Brendinger och Babben Larsson.

• Anki Udd, ledarskapsexpert på Ledarna, berättar om chefers situation i dag och forskningsprojektet Hållbara chefer. Hon ger också tips om hur frågor om chefers hållbarhet kan lyftas på arbetsplatsen.

• Paneldebatt om chefers arbetsmiljö med representanter från företag och organisationer i branschen.

• Babben Larsson föreläser på temat hållbart arbetsliv.

• Mingel med dryck och snittar

Anmälan

Läs mer och anmäl dig här eller via epost till Ledarna på foreningar@ledarna.se uppge gärna ditt medlemsnummer eller personnummer i din anmälan. Seminariet är kostnadsfritt. Den som uteblir utan att lämna återbud debiteras 300 kr. Anmäl ditt deltagande senast den 12 september.

Välkommen till en intressant eftermiddag som blandar arbete med nöje!

Arrangörer

Sveriges Byggindustrier
Plåtslageriernas Riksförbund
Elektriska Installatörsorganisationen EIO VVS Företagen
Glasbranschföreningen
Byggcheferna
Maskinentreprenörerna
Ledarna
Målaremästarna

Ett upprop från Pamela Collin, vår frilansjournalist:

Jag söker några byggchefer/arbetsledare som skulle vara intresserade av att bli intervjuade för en artikel som ska publiceras på Byggchefernas sida i Byggvärlden samt på Byggchefernas webb.

Artikeln ska handla om ”Att leda mitt i mellan”, d.v.s. om byggchefens roll/svåra position som mellanchef, inklämd mellan å ena sidan företagsledning å andra sidan medarbetare som man som byggchef basar över. Du bör ha erfarenhet av denna mellanposition och jag är intresserad av såväl någon med lång byggchefserfarenhet, som varit med ett tag och har perspektivet bakåt i tiden, som av någon yngre med kortare tid i arbetsledande position.  Du kan arbeta i ett stort eller litet företag, det viktiga är att du kan avsätta max en timma för samtal med mig i Stockholm någon gång före den 10:e september. Ring mig på 0707 49 64 40 eller mejla på pamela.collin@telia.com

Vänliga hälsningar

Pamela Collin

 

Följ oss på
sociala medier