Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt
Krav på miljöcertifiering allt vanligare

NCC satsar på att bli det första företaget i Sverige som bygger en fastighet med den högsta certifieringsnivån vad gäller miljöprestanda.

Det är det brittiska miljöcertifieringssystemet Breeam som certifierar byggnader enligt en femgradig skala, där den högsta nivån heter Breeam Outstanding. Kontorsfastigheten det gäller ingår i den nyproducerade stadsdelen Hagastaden i norra Stockholm.

– I världen är det totalt ett 60-tal projekt som har försökt att nå den här certifieringsnivån, men det är bara en handfull kontor som har lyckats.

Det säger Veronica Koutny Sochman, miljöchef på NCC Property Development, till NCC: s personaltidning Stjärnan.

NCC har färdigställt ett kontorshus i Hagastaden, Torsplan 1, som redan håller en mycket hög miljöstandard (nivå Excellent). När det nu gäller Torsplan 2 tar man ytterligare ett kliv på miljöområdet. Bland annat har arkitektbyrån integrerat miljökraven från start.

Certifieringen har blivit en konkurrensfaktor; det är alltfler, såväl hyresgäster som investerare, som kräver miljöcertifierade fastigheter när det gäller lokaler.

Text: Pamela Collin

Källa: NCC: s personaltidning Stjärnan

– Att Euroområdet håller på att vakna ur sin långa dvala är viktigt för Sverige och ger optimistiska förväntningar för byggsektorn. På hemmaplan är det hushållen som driver på den positiva utvecklingen, osäkerheten börjar släppa, reallönerna stiger, sparandet är rekordhögt och efterfrågan på nya bostäder ökar, sa Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier.

Det framgick vid dagens pressmöte där Sveriges Byggindustrier presenterade årets första konjunkturrapport.

Nästa år väntas aktiviteterna inom infrastrukturområdet öka och det är betydelsefullt för branschens totala utveckling. Investeringsvolymen 2015 beräknas slå den tidigare högsta noteringen från 2007. Men de regionala variationerna är stora. I de nordligaste delarna av landet är aktiviteten hög vilket hör samman med satsningarna inom gruvnäringen som genererar investeringar i bl.a. lokaler och infrastruktur. Stockholm och Mälardalsområdet har också en positiv utveckling vilket beror på ett ökat bostadsbyggande och ett antal infrastruktursatsningar.  Däremot halkar byggandet i Skåne och en del regioner inåt landet efter.

– Företagen ser optimistiskt på framtiden och det som lyfter förväntningarna är flerbostadsbyggandet vilket bl.a. baseras på antalet beviljade bygglov som pekar uppåt, säger Johan Deremar.

Men nybyggnadsinvesteringarna kommer att plana ut nästa år och när det gäller ombyggnadsinvesteringarna har de börjat röra på sig, men ökningen är svag. För investeringarna i lokaler kan man se en liten, men dock, återhämtning.

På anläggningssidan är det fortfarande i den privata sektorn som investeringar sker med en förväntad ökning på sju procent i år, medan sorgebarnet – när det gäller anläggningar – alltjämt är den offentliga delen. Där spås fortsatt nedgång under 2014 med fyra procent.

Enligt prognosen förväntas de totala bygginvesteringarna öka med fem procent under 2014 och plana ut under 2015 då den förväntade ökning förmodas ligga på två procent.

Brist på arbetsledare kan äventyra uppgång

Med en investeringsökning på fem procent i år och två procent nästa år spås sysselsättningen (arbetare och tjänstemän i byggsektorn) öka med 1,7 procent i år och 1,3 procent 2015. Att inte uppgången blir större förklaras med att den ökande efterfrågan kommer att tas om hand genom fler arbetade timmar för befintlig personal. Det kommer alltså att dröja med nyanställningar. Men att sysselsättningen inte förmodas öka mer beror också på rekryteringsproblem, framförallt på arbetsledarsidan och inom specialistyrkesområdet.

– Generationsväxlingen är ju i stort sett avklarad, så det är inte längre problemet. Problemet handlar istället om att hitta tillräckligt erfaren personal att sätta på de viktiga produktionschefsbefattningarna. Här står byggbranschen inför ett stort problem. Man har inte vaknat i tid. De erfarna har gått i pension och de yngre, som är tänkta att fylla dessa luckor, har inte varit ute i produktion tillräckligt länge, säger Lars Bergqvist, ordförande i Byggcheferna.

– Det kommer att bli slagsmål om den här kompetensen för det är ont om tillräckligt erfarna talanger ute produktionen. Och kan man inte lösa det här problemet riskerar branschen att inte klara av konjunkturuppgången. Det medför risk för dålig kvalitet i byggandet vilket i sin tur kan påverka lönsamheten i negativ riktning, betonar Lars Bergqvist.

Ola Månsson, vd för Sveriges Byggindustrier, menar att problemet med kompetensförsörjningen på arbetsledarnivå är ett faktum, men att industrin kommer tvingas att lösa det.

– Dels kommer man se till att medarbetare snabbare får växa in i ledande befattningar, dels kommer rekryteringen från andra länder att öka. Dessutom kommer man att genomföra extra utbildningssatsningar och stötta skolor med relevanta utbildningar.  Det är företagen själva som måste lösa problemen och man kommer försöka se till att hålla kvar kompetens högre upp i åldrarna. Det är faktiskt alltfler som arbetar kvar i byggindustrin även i hög ålder. säger Ola Månsson.

Text: Pamela Collin

Pia Höök mars 2013 _ DSC 5187

Trots omfattande tidigare erfarenheter från mansdominerade, ingenjörstunga och i övrigt homogena sammanhang har jag aldrig tidigare varit i en bransch med så tydliga utmaningar inom jämställdhet och mångfald. Resultaten från Byggchefernas undersökning talar ju sitt tydliga språk – och tyvärr har vi interna exempel som bekräftar den bilden.

Fenomen och företeelser som jag trodde vi lämnat bakom oss för länge sedan, lever kvar i vår bransch. Det gör mig förskräckt och illa berörd. Och samtidigt fyller det mig med energi, kraft och inspiration. Eller snarare så här: det är dessa utmaningar i kombination med att arbeta på ett företag som vill förändras och utvecklas, och som så tydligt påbörjat en förändringsresa, som ger mig kraft och energi. De tydliga utmaningarna gör att vi inte kan luta oss tillbaka och tänka att detta är något som löser sig av sig självt. Eller tänka att det inte löser sig – och det kanske inte gör så mycket. Nej, det här är en fråga som vi måste ta tag i!

Jag har nog aldrig mött ett så starkt engagemang kring dessa frågor hos så pass många personer som på Skanska. Med andra ord, med branschens och våra utmaningar kommer också möjligheter till förändring. Förutsättningarna för ett framgångsrikt förändringsarbete stärks av det faktum att det finns en tydlig koppling till vår affär. För att kunna förstå våra kunder, och för att kunna bygga långsiktigt framgångsrika kundrelationer behöver vi avspegla våra kunder och samhället i stort.

Resan som vi påbörjat kommer inte att vara lätt. Det är inget vi fixar i en handvändning. No quick fix. Det handlar nämligen inte bara om att rekrytera från underrepresenterade grupper (vilket kan vara svårt nog). Det handlar om att på djupet arbeta med vår kultur och våra arbets- och karriärvillkor så att de som vi rekryterar stannar, utvecklas, når sin fulla potential och kan bidra fullt ut. Att vi – för att parafrasera Lars Bergqvist och Ola Månsson – går från en ”macho” kultur till en ”inkluderande” kultur.

Det är så vi utvecklas som företag och det är så vi bygger framgång. Eller som Mike McNally, i vår koncernledning, säger: ”If you think about it – if everyone is similar their answer is going to be the same”.

Om du är nyfiken på att höra mer om hur Mike, och andra personer i vår koncernledning, resonerar kring dessa frågor klicka här.

Pia Höök,

Diversity Manager på Skanska. Pia är ekonomie doktor och docent i genus, organisation och ledarskap och även arbetat på Volvo Group som Diversity Director. Under våren bistår hon Delegationen för Jämställdhet i Arbetslivet som expert.

Kursinnehåll

Vilka sanktioner riskerar olika aktörer att drabbas av vid brister ur arbetsmiljöaspekt?

Vem är ansvarig för att uppgifter utförs och under vilka förutsättningar kan ansvar delegeras?

På denna kurs går vi igenom aktuell lagstiftning och anslutande föreskrifter inom det arbetsmiljörättsliga området. Vi går utförligt igenom förutsättningar för delegering av ansvar och byggarbetsmiljösamordnares arbetsuppgifter och skyldigheter jämte innehåll i föranmälan och arbetsmiljöplan.

Grundkurs (ej certifieringskurs)

Översiktlig genomgång av lagar och föreskrifter, byggarbetsmiljösamordnares arbetsuppgifter, delegering, riskinventering, föranmälan, arbetsmiljöplanens innehåll och systematiskt arbetsmiljöarbete. Tillsyn och sanktioner.

Kursledare

Advokat Håkan Johnston och jur. kand. Eleonore Gustafsson

VEM BÖR GÅ KURSEN?

Kursen riktar sig både till beställare såväl som entreprenörer 

KURSORT, KURSLOKAL & DATUM

Stockholm den 29 april 2014 Ledarnas Hus,

S:t Eriksgatan 26 i Stockholm

Kurstid 10.00 – 16.00.

Kaffe och smörgås serveras från 09.30

ANMÄLAN

Anmäl dig senast den 15 april 2014 på www.advokatag.se

Du kan också ringa 08-677 17 00 eller maila oss på

karin.ericsson@advokatag.se

AVGIFT

3 900 kronor exklusive moms per person. I avgiften ingår

dokumentation, lunch och kaffe. Betalning sker via faktura.

OBS! Som medlem i Byggcheferna betalar du endast 2 900 kronor

FRÅGOR & INFORMATION

Eleonore Gustafsson – eleonore.gustafsson@advokatag.se

Håkan Johnston – hakan.johnston@advokatag.se

Karin Ericsson – karin.ericsson@advokatag.se

Tel: 08-677 17 00

 

Du kanske tillhör skaran som plötsligt blivit chef och fått ett ekonomsikt ansvar som känns tufft? Tufft för att du inte känner dig tillräckligt bevandrad i ekonomi och affärsstyrning. Här är ett boktips för dig som vill lära mer om affärsstyrning och ekonomi.

Du är ingenjör eller har annan teknisk utbildning, du är visserligen en duktig ledare, har arbetat hårt och gjort karriär (livets hårda skola). Men du har plötsligt fått ett stort ekonomiskt ansvar. Det handlar om budget, bruttomarginal, operativt rörelsekapital och ledtider i projekten…

Faktum är att det är ganska vanligt i svenska företag med chefer som känner sig otillräckliga när det gäller det ekonomiska ansvaret. Och inom byggsektorn är det mycket vanligt att ansvaret hos byggchefer och projektledare spänner över många olika delar där ekonomi och styrning ”bara” är en del, men inte mindre betungande för det. Det kan skapa en känsla av otillräcklighet.

Därför kan kanske boken Ekonomi för chefer, som nu kommit i en ny aktualiserad upplaga, vara något för dig. Det är en praktisk och lättöverskådlig bok med konkreta råd och praktiska verktyg när det gäller affärsmässighet. Och allt på under 150 sidor!

Boken är skriven av Mikael Carlson, civilekonom, som arbetar med ekonomiutbildning och ekonomistyrning för chefer samt Jonas Bernhardsson, civilekonom, som arbetar med chefsutbildningar i affärsekonomi.

Text:Pamela Collin

Följ oss på
sociala medier