Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt
Rena byggen i Göteborg

Inte en enda byggnadsarbetare som arbetar svart har upptäckts i byggsektorn under de två år som projektet Rena byggen pågått i Göteborg. Ett tiotal kommunala byggen har punktmarkerats i ett samarbete mellan Skatteverket, staden och Sveriges Byggindustrier.

Göteborg har nu lämnat en slutrapport av projektet Rena byggen som Sveriges Byggindustrier är pappa till och som syftar till att hålla svartarbetet borta. Projektet har enligt rapporten varit mycket framgångsrikt.

– Redan tidigare, genom vårt pilotprojekt i Nacka kommun, har vi kunnat konstatera att det här är rätt väg att gå, säger Peter Löfgren, utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier.

Men trots att det arbetas svart för minst tio miljarder per år i byggsektorn har regeringen ännu inte sagt ja till industrins förslag om att byggföretagen ska tvingas redovisa löner varje månad på individnivå. Även elektronisk närvarokontroll och personliggare, som industrin föreslagit, släpar efter vilket gör att Skatteverket inte kan göra oanmälda kontroller på byggarbetsplatser. Under försöksperioden har detta dock varit möjligt.

– Vi hoppas att vi ska få regeringens öra för våra önskemål om skyddslagstiftning för sund konkurrens genom en lag om närvaroliggare. Dessutom behövs en lag om arbetsgivaruppgift på individnivå samt en lag om anmälningsskyldighet. Då skulle vi få en sund konkurrens och säkra arbetsplatser, understryker Peter Löfgren.

Text: Pamela Collin

Byggchefernas Ambassadörsprogram började året med en ambassadörsträff i Stockholm. Gamla och nya ambassadörer fick möjlighet att diskutera årets utmaningar i rollen som ambassadör och ta fram ett attraktivt program för 2014.

Årets team är starkt och innehåller killar och tjejer som gjort olika livs- och karriärsval, har olika befattningar och som vill bidra med sina erfarenheter och som brinner för viktiga frågor inom branschen.

– Vi har redan ett par arbetsmarknadsdagar och föreläsningstillfällen inbokade i år, vilket är jätte roligt och spännande säger Anne Stampe, ansvarig för Ambassadörsprogrammet.

ambassadorer

Främre raden: Liana Georgiu, Jeanet Corvinius, Anders Hinn, Catharina Holmström
Bakre raden: Anders Oscarsson, Stefan Henriksson, Jonas Lundberg, Fredrik Lundvall
Benny Jansson, Mattias Ivarsson, Azra Kadribasic, Dastan Media Ringlund och Hampus Levén Svensson kunde inte delta vid tillfället

Om Byggchefernas ambassadörer
Byggchefernas ambassadörsprogram som startade 2009 representerar olika delar av samhällsbyggnadssektorn. Syftet är att genom dialog med kolleger och studenter delta i förändringsarbetet i branschen och på så sätt påverka inriktningen i olika frågor. Det handlar om kunskapsöverföring inom områden som bl.a. etik, arbetsmiljö, ledarskap, mångfald och hållbart byggande i samband med den pågående generationsväxlingen.

Enligt det förslag som finns på nya EU-regler – och där en slutgiltig omröstning sannolikt kommer att äga rum i början av nästa år – kommer kommuner och myndigheter kunna ge kontrakt till det företag som har det ”mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet”. Därmed ska dagens tvång om att anta det bud som har lägst pris inte längre gälla. Lägsta pris ska alltså inte längre vara det främsta kriteriet. Det betyder att kommuner och myndigheter nu även kan väga in och ställa krav på t.ex. miljö och sociala villkor.

De nya reglerna hoppas man ska leda till att det ska bli lättare för småföretag att kunna konkurrera om offentliga jobb i hela EU, vilket även kommer påverka företag som är verksamma i byggbranschen. De t innebär också att områdena för offentlig upphandling blir fler, som att även omfatta t.ex. infrastruktur (hamnar, energi etc.).

Med de nya reglerna följer också en hårdare kontroll med syfte att reducera riskerna för vänskapskorruption. För att klara detta ska varje EU-land inrätta en myndighet som ska övervaka den offentliga upphandlingen. När de nya EU-direktiven trätt i kraft har medlemsländerna två år på sig att införliva dem med landets egen lagstiftning.

Företaget PMP Marknadskonsult har undersökt hur landets kommuner ser på LOU (Lagen om offentlig upphandling) och resultatet visar bl.a. att 32 procent, av de 206 kommuner som deltog i undersökningen, ansåg att de sällan eller aldrig lyckas få fram de leverantörer som ger störst värde för pengarna. PMP har även undersökt hur de största börsbolagen förhåller sig till LOU. Där menar åtta av tio att kommunerna ändå kan kringgå LOU om de vill.

Text: Pamela Collin

Källa PMP Marknadskonsult/Dagens Nyheter

I Australien hanteras forskning och innovation för den byggda miljön i samverkan mellan myndigheter, näringsliv och forskning i Sustainable Built Environment – National Research Center. Organisationen initierar och stödjer forskning som kräver deltagande från flera led i sektorn. Exempel är resurs- och energieffektivt byggande och boende, bättre produktivitet genom prefabricering, vidareutbildning och nya metoder, samt förbättrad offentlig upphandling och strukturerad informationshantering i värdekedjan.

Dr Keith Hampson är VD för organisationen och kommer på ett seminarium hos IQ Samhällsbyggnads kansli den 4 februari beskriva organisationens arbete med forskningssamverkan och framtagandet av en framåtsyftande nationell forskningsstrategi för den byggda miljön. 

Tid: Tisdag 4 februari 2014, kl. 13.00 – 15.00

Plats: IQ Samhällsbyggnad, Drottninggatan 33, Stockholm. Lokal: Slottet

Anmälan: Begränsat antal platser, anmäla dig via www.iqs.se
Om inte länken fungerar: http://www.iqs.se/verksamhet/motesplatser/australia_seminar

 

Ny rapport från Arbetsmiljöverket

Det är för många företag som inte lever upp till det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Rutiner finns på papperet, men brister i den dagliga praktiska tillämpningen. Det är också dåligt med de förutsättningar som chefer får för att de ska kunna styra verksamheten mot säkrare arbetsplatser.

Det framgår av en kunskapssammanställning som Arbetsmiljöverket beställt om det förebyggande arbetsmiljöarbete som krävs för att anställda inte ska utsättas för risker i sitt arbete. Sammanställningen är gjord av forskare vid Luleå tekniska universitet och Mälardalens högskola.

– En av slutsatserna är att det idag finns dokumenterade rutiner för arbetsmiljöarbetet på många arbetsplatser. Men ledningen delegerar ned arbetet och ger inte sina chefer pengar, befogenhet och kunnande för att åtgärda och följa upp risker, säger Kaj Frick, en av forskarna bakom kunskapssammanställningen.

Konflikt med krav på lönsamhet och effektivitet

Enligt rapporten visar byggsektorn en del positiva tecken på att den har förbättrat sitt förebyggande arbete de senaste åren. Men rutiner följs ändå i för liten utsträckning, speciellt i små byggföretag. Och när det gäller underentreprenörer följer de inte alltid säkerhetsregler, de deltar sällan i skyddsronder och åtgärdar inte alltid de risker som upptäckts.

Vidare konstaterar forskarna att arbetsmiljöarbetet alltför ofta uppfattas stå i konflikt med lönsamhet och effektivitet. Ett sätt att motverka detta skulle vara att man tydligt visar i resultaträkningen vad det förebyggande arbetet betyder för ett företag.

– Ett första steg är att kostnader för sjukfrånvaro och personalomsättning blir synliga för ledningen. Då borde incitamentet för åtgärder bli uppenbart, säger Ulf Johansson, den andra av forskarna.

Arbetsmiljöverket har en treårig satsning på det förebyggande arbetsmiljöarbetet genom möten och workshops med bland andra småföretag. Inspektioner kommer genomgående att ha det förebyggande arbetet som tema.

– Rapporten bekräftar att vår satsning ligger rätt i tiden. Vi kommer även att fortsätta stärka arbetsmiljöarbetet som rör organisationen i företag och påverkar den psykosociala arbetsmiljön, säger Ulf Strandberg, sakkunnig på förebyggande arbete på Arbetsmiljöverket.

Text: Pamela Collin

Källa: Arbetsmiljöverket, rapport: Systematiskt arbetsmiljöarbete

 

Följ oss på
sociala medier